Podczas pierwszego spotkania roboczego nowych władz (IV kadencji) Stowarzyszenia Branży Eventowej, które odbyło się na początku stycznia bieżącego roku, Zarząd SBEzdecydował jednogłośnie za jakie obszary tematyczne będą odpowiadać członkowie zarządu

 

 

W ramach dalszego rozwoju Stowarzyszenia i intensyfikacji działań na rzecz wzrostu profesjonalizmu współpracy pomiędzy klientami a branżą, następujące osoby odpowiadają za:

 

  • Marta Dunin-Michałowska (Mea Group) – Prezes Zarządu, edukacja,
  • Żaneta Berus (Ptak Warsaw Expo) – Członek Zarządu, rozwój współpracy międzynarodowej,
  • Renata Razmuk (Social Connect Group) – Członek Zarządu, konferencje i wydarzenia specjalne,
  • Marcin Stefański (Expo Mazury) – Członek Zarządu, rozwój regionalny,
  • Piotr Wojdat (Evenea) – Członek Zarządu, kwestie finansowe.

 

Zarząd planuje w trakcie tej kadencji być jeszcze bliżej członków Stowarzyszenia. Służyć temu mają m.in. cykliczne spotkania oraz organizacja kluczowych dla wszystkich – jako branży – konferencji, debat oraz wydarzeń w formule jak najbliższej potrzebom członków SBE.
W ramach IV kadencji duży nacisk będzie kładziony na jak najszersze zaangażowanie wszystkich członków w działalność SBE. Dysponują oni niezwykle cennymi umiejętnościami, często o unikalnym charakterze.

 

„Tylko dzięki bogatej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, działających na rzecz branży eventowej w ramach naszego stowarzyszenia będzie możliwe zrealizowanie ambitnych planów SBE na lata 2017-2020”- mówi Marta Dunin- Michałowska, Prezes Zarządu SBE.

 

W lutym br. odbędzie się spotkanie członków SBE, podczas którego Zarząd przedstawi krótko- i długofalowy plan działań oraz rozwoju SBE. Również sami członkowie zadecydują jak chcą jako SBE działać w najbliższym czasie, na co szczególnie zwracać uwagę, w jakie wydarzenia angażować
się jako współorganizator czy partner merytoryczny.