Na mocy panującego w Unii Europejskiej rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. linie lotnicze nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócone loty, które nastąpiły w wyniku złych warunków pogodowych. Takie sytuacje są bowiem uznawane są za okoliczności nadzwyczajne, na które przewoźnik nie ma wpływu i nie może im przeciwdziałać. Tym samym, w przypadku odwołanego lub opóźnionego kursu nie jest on zobowiązany do wypłaty pasażerom odszkodowania

 

Jednakże linia lotnicza ma obowiązek zaoferować swoim klientom opiekę na lotnisku, w tym: posiłek i napoje, zakwaterowanie oraz transport do niego (jeżeli jest to konieczne), a także dwie rozmowy telefoniczne oraz dostęp do skrzynki e-maili.

 

Podróżni, których loty zostały zakłócone z powodu złych warunków pogodowych, panujących obecnie w zachodniej Europie, będą mogli skorzystać z tego prawa, jeżeli czas przybycia do miejsca przeznaczenia opóźni się o minimum trzy godziny.

 

Natalia Gębska, Country Manager, www.airhelp.pl