Współpraca międzynarodowa w turystyce w ramach członkostwa Polski w organizacjach międzynarodowych była przedmiotem posiedzenia Sejmowej Podkomisji ds. Turystyki.

Informacje dot. tego tematu przedstawiły Podsekretarz Stanu w MSiT Katarzyna Sobierajska oraz Wiceprezes POT Elżbieta Wąsowicz-Zaborek. Omawiając szeroko pojętą współpracę Minister Sobierajska z uznaniem wyraziła się o prowadzonym przez PIT programie e-voucher i zaangażowaniu Izby w prowadzone działania bilateralne. Sekretarz Generalny PIT Tomasz Rosset przedstawił posłom w skrócie działania Izby na forum międzynarodowym – uczestnictwo w pracach ECTAA (przede wszystkim kwestie legislacyjne, prawne, fiskalne i lotnicze), współpraca z IATA, współpraca z innymi organizacjami branżowymi na całym świecie, wspólne działania z MSiT, wspólne działania z POT, współpraca z MSZ w ramach programu e-voucher, promowanie turystyki odpowiedzialnej w ramach programu Travelife. Szeroko zakrojone działania PIT zainteresowały zwłaszcza posła Marka Matuszewskiego, na którego prośbę Tomasz Rosset szczegółowo omówił kwestie dot. programu e-voucher i działalności w ECTAA.

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl