Raja Ammar, Dyrektor Biura w Warszawie zakończyła swoją misję i powróciła do kraju w związku z objęciem stanowiska Dyrektora Departamentu PR i Komunikacji Tunezyjskiego Urzędu ds. Turystyki.

Podczas dwustronnego pożegnalnego spotkania podziękowania za dotychczasową współpracę przekazał Sekretarz Generalny PIT Tomasz Rosset. Jednocześnie wyraził nadzieję, że współpraca ta będzie kontynuowana w ramach nowych kompetencji Pani Dyrektor. Raja Ammar  wyraziła uznanie dla działań Polskiej Izby Turystyki, podziękowała za okazywane wsparcie i zadeklarowała dalsze współdziałanie. Nowego dyrektora warszawskiego biura Ahmada Meddeba oficjalnie poznamy na targach TOUR SALON.

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl