Ocena „siły przyciągania” i czynników warunkujących sukces 40 najlepszych miast na świecie


TOKIO – (BUSINESS WIRE) – Instytut Strategii Miejskich (ang. Institute for Urban Strategies), będący instytutem badawczym działającym przy Fundacji Mori Memorial, ustanowionym przez spółkę Mori Building, przedstawił dzisiaj wyniki tegorocznego rankingu miast o globalnej sile (ang. Global Power City Index – GPCI). Ranking ten obejmuje 40 globalnych metropolii badanych pod kątem „siły przyciągania”, tj. atrakcyjności dla kreatywnych osób i przedsiębiorstw z całego świata, jak również mobilizacji aktywów na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego. Podobnie jak w zeszłym roku, pierwsze cztery miejsca zajęły kolejno Londyn, Nowy Jork, Paryż i Tokio, podczas gdy Los Angeles, San Francisco i Hongkong zanotowały znaczny wzrost. 

Niniejszy komunikat prasowy zawiera treści multimedialne. Pełną wersję komunikatu można znaleźć pod adresem: http://www.businesswire.com/news/home/20151013005025/en/.

Najważniejsze informacje:

– Londyn, który zajmuje pierwsze miejsce w rankingu niezmiennie od 2012 r., kiedy to pełnił rolę gospodarza Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpiady, wyprzedził w tym roku pozostałe miasta sklasyfikowane w pierwszej trójce we wszystkich kategoriach, z wyjątkiem komfortu życia mieszkańców (ang. livability) i środowiska. Nieprzerwanie od wielu lat miasto skupia się na przebudowie, kontynuując realizację projektów ukierunkowanych na rozwój, w tym inicjatyw poolimpijskich, tj. utworzenie Parku Olimpijskiego im. Królowej Elżbiety czy budowa linii kolejowej Crossrail.

– Nowy Jork, jako siedziba wielu wiodących na świecie uczelni wyższych, jak również największej na świecie liczby teatrów i sal koncertowych, stanowi inspirujące środowisko dla utalentowanych osób. Nowy Jork zajmuje drugą pozycję niezmiennie od czterech lat, ustępując miejsca jedynie stolicy Wielkiej Brytanii.

– Paryż zajął pierwsze miejsce w rankingu pod względem komfortu życia mieszkańców oraz dostępności, głównie z uwagi na znaczną koncentrację obiektów kulturalnych, historycznych i tradycyjnych w ścisłym centrum miasta, dzięki czemu jego zasoby są łatwo dostępne zarówno dla turystów, jak i mieszkańców. Paryż zajmuje trzecie miejsce w całym rankingu od 2008 roku.

– Tokio wzmocniło swoją interakcję kulturową, co odzwierciedla gwałtowny wzrost liczby odwiedzających je osób oraz studentów przybywających do miasta w ramach wymian akademickich. Tokio zajmuje czwartą pozycję w rankingu od 2008 roku. 

– Los Angeles, San Francisco i Boston znacznie poprawiły swoją pozycję w rankingu, w dużej mierze dzięki skutecznemu niwelowaniu skutków kryzysu gospodarczego, jaki miał miejsce w 2008 r. oraz wzrostowi komfortu życia mieszkańców. 

– Zwiększenie liczby międzynarodowych lotów pasażerskich i towarowych podniosło dostępność Singapuru, zbliżając miasto pod tym względem do Tokio. Wysokie miejsca w rankingach z ostatnich lat utraciły Pekin i Szanghaj, podczas gdy Hongkong poprawił istotnie swoje notowania w kategorii komfortu życia mieszkańców, uzyskując znacznie wyższą pozycję w całym rankingu.

– Genewa, Frankfurt, Sztokholm, Zurych i Wiedeń zajęły pierwsze pięć miejsc w kategorii środowiska, dzięki realizacji zaawansowanej polityki środowiskowej. Również Vancouver zwiększyło swoje notowania w tym obszarze, wskakując na 7. miejsce z dotychczas zajmowanej 23. pozycji.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: www.mori-m-foundation.or.jp/english/ius2/gpci2

„W dzisiejszych czasach ponad 50% ludności świata mieszka w miastach. Dzięki napływowi ludzi, towarów, pieniędzy i informacji, miasta stały się ośrodkami innowacji i wyznaczania trendów, stanowiąc źródło energii inspirującej dalszy napływ – powiedział dr Hiroo Ichikawa, dyrektor wykonawczy Fundacji Mori Memorial. – Ranking GPCI jest jednym z niewielu rankingów oceniających miasta najlepsze pod wieloma względami, dostarczając decydentom i deweloperom rzetelnych informacji odnośnie ich silnych i słabych stron oraz potencjału drzemiącego w wiodących miastach na świecie”.

„Ranking 2015 GPCI stanowi nie tylko ranking konkurencyjności miast z całego świata, lecz także dostarcza cennego wglądu w czynniki warunkujące istotne zmiany, jakie możemy dostrzec w tegorocznej edycji – powiedział Vishaan Chakrabarti, dyrektor SHoP Architects; profesor-praktyk, Uniwersytet Columbia. – Przekaz jest dość czytelny: aby globalne miasta mogły skutecznie konkurować o coraz bardziej mobilny kapitał ludzki, muszą ulepszać jakość życia, jaką oferują swoim mieszkańcom i przedsiębiorstwom, doskonaląc przy tym projekty architektoniczne, tworząc wydajną  infrastrukturę, zwiększając jakość środowiska i rozszerzając ofertę kulturalną”.

Instytut publikuje coroczne raporty GPCI nieprzerwanie od 2008 r. Ranking GPCI opiera się na 70 wskaźnikach podzielonych na sześć funkcji – są to gospodarka, badania i rozwój, interakcja kulturowa, komfort życia mieszkańców, środowisko i dostępność, analizując mocne i słabe strony globalnych miast w dobie rosnącej konkurencji pomiędzy nimi. W rankingu uwzględniane są również opinie globalnych menedżerów, badaczy, artystów, turystów i mieszkańców. Niezwykle ceniony przez liczne organizacje z całego świata ranking GPCI jest wykorzystywany przez decydentów w procesie rozwoju miast i kształtowania ich marek. Komentarze osób trzecich można znaleźć pod adresem: www.mori-m-foundation.or.jp/english/ius2/gpci2/index.shtml#comments.

Instytut Strategii Miejskich, Fundacja Mori Memorial  

Instytut realizuje wielowymiarowe badania porównawcze, ułatwiając rządom i przedsiębiorstwom określanie kluczowych strategii pozwalających zwiększyć konkurencyjność ich miast, jako atrakcyjnych środowisk miejskich mających wiele do zaoferowania. Inicjatywy podejmowane przez Instytut wspierają również dialog pomiędzy międzynarodowymi decydentami. Jedną z nich jest ranking miast o globalnej sile (GPCI), uważany za wiodący ranking globalnych miast. Fundacja Mori Memorial została powołana do życia w 1981 r. dzięki dotacji Mori Building, wiodącej spółki deweloperskiej tworzącej przełomowe projekty rozwoju przestrzeni miejskiej w Japonii i innych azjatyckich krajach.

Zachęcamy do odwiedzenia strony: www.mori-m-foundation.or.jp/english/aboutus2/index.shtml#about_strategies lub www.mori.co.jp/en
Wersja źródłowa komunikatu dostępna jest na portalu businesswire.comhttp://www.businesswire.com/news/home/20151013005025/en/