– płatne dla wszystkich powyżej 25-ego
roku życia i darmowy wstęp w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.

“Od pierwszego lipca zmienia się system taryfowy we wszystkich muzeach i stacjach
archeologicznych” –zakomunikował Dario Franceschini, Minister ds. Dóbr i Działalności
Kulturalnej oraz Turystyki, upubliczniając dekret ministerialny, w którym przewidziano m.in.
następujące zmiany:
– Muzea gratis w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.
– Powyżej 25-ego roku życia płacą wszyscy.
– Dwie noce w roku muzea za 1 euro.
– Wielkie muzea otwarte w każdy piątek do późnego wieczora.

 

POWODY ZMIAN
“Po analizie danych dotyczących frekwencji w naszych muzeach, w których każdego roku
jedna trzecia zwiedzających nie płaci za bilet, zdecydowałem się na dokonanie stosownych
zmian w systemie taryfowym tak, aby zrównać go z cennikami biletów w innych państwach
unijnych.” – mówi Franceschini.

1) ZA DARMO PONIŻEJ 18-TKI I ZNIŻKI DO 25-EGO ROKU ŻYCIA.
„Od pierwszego lipca darmowe bilety przeznaczone będą dla osób poniżej 18-ego roku życia
oraz dla niektórych kategorii osób zwiedzających (np. nauczyciele). Utrzymane zostały zniżki
dla osób poniżej 25-ego roku życia, zlikwidowano natomiast darmowe bilety dla
zwiedzających powyżej 65-ego roku życia. Seniorzy będą jednak mogli bezpłatnie zwiedzać
muzea w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.”

2) BEZPŁATNY WSTĘP W KAŻDĄ PIERWSZĄ NIEDZIELĘ W MIESIĄCU.
„W miejsce zlikwidowanych ulg ustanowiono tzw. „Niedzielę w muzeum”. Wstęp do
wszystkich państwowych placówek kulturalnych będzie bezpłatny w każdą pierwszą niedzielę
miesiąca dla wszystkich zwiedzających. W ten sposób zrównano prawo do darmowego
wstępu dla wszystkich bez względu na wiek (za wyjątkiem zniżek dla osób poniżej 25-ego
roku życia), kryterium uważane za anachroniczne i niewspółmierne do osiąganych
dochodów. Stosując takie rozwiązanie unika się absurdalności sytuacji, w której również
zamożni turyści zagraniczni powyżej 65-ego roku życia nie płacą za bilet, jak to miało miejsce
dotychczas.”

3) 2 NOCE W ROKU MUZEUM ZA 1 EURO
„Dwa razy w roku wszystkie muzea oraz stacje archeologiczne będą otwarte dla
zwiedzających za opłatą równą 1 euro.”

4) W KAŻDY PIĄTEK MUZEA OTWARTE DO 22-ej.
„Wprowadzono znaczące zmiany w godzinach otwarcia obiektów muzealnych: wielkie muzea
(w tym Koloseum, Pompeje i Uffizi) wydłużając czas otwarcia o dwie godziny będą dostępne
do 22ej.”

5) WZMOCNIENIE I WALORYZACJA SYSTEMU MUZEALNEGO WE WŁOSZECH PRIORYTETEM
RZĄDU
“Zmiany w systemie taryfowym i w godzinach otwarcia placówek muzealnych – powiedział
Franceschini – służy innym ważnym zarządzeniom, które rząd wprowadza w życie celem
wzmocnienia włoskiego systemu muzealnego: od dekretu ArtBonus, którym wprowadzono
niezależność finansową muzeów oraz funkcję managera w wielkich muzeach, po nowe
zasady przekazywania zasobów, według których poszczególne placówki nie będą
przekazywać swoich zysków do kasy centralnej lecz zachowywać swoje zarobki
proporcjonalne do dochodów ze sprzedaży biletów. Taki mechanizm wymusza
odpowiedzialność oraz inicjatywę w działaniach i uczciwość.”

Info: ENIT Warszawa, tel. 22-8263488, e-mail: waraw@enit.it