Jak bezpiecznie korzystać z lasu

W siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie odbyła się konferencja „Jak bezpiecznie korzystać z lasu” zorganizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Lasy Państwowe. Wypoczynek w lesie to atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu, ale budzi też wiele obaw, często bezpodstawnych.

Jak ustrzec się zagrożeń oraz które z nich są rzeczywiste, a które to mity wyjaśniali eksperci z Polskiego Towarzystwa Leśnego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Konferencja była też okazją do spotkania z przedstawicielami Lasów Państwowych w kwestiach dot. ośrodków położonych na terenach dzierżawionych od LP. W konferencji i rozmowach wzięli udział Sekretarz Generalny Tomasz Rosset oraz reprezentujący Zespół PIT zajmujący się tym tematem Bogdan Zwoliński, Wojciech Smieszek, Andrzej Byliński. Więcej informacji o konferencji tutaj

 

Debata w UOKiK

W siedzibie UOKiK odbyła się debata poświęcona wprowadzaniu w Polsce Dyrektywy Parlamentu Europejskiego z lipca 2013 r. dotyczącej stworzenia w każdym kraju członkowskim systemu polubownego i pozasądowego rozpatrywania i załatwiania sporów w relacjach konsument-przedsiębiorca, ale również w relacjach B2B . Potocznie takie struktury nazywane są ADR. UOKiK obecnie pracuje nad wypracowaniem takiego systemu . który zawarłby struktury państwowe (oparte na placówkach PIH i biurach Rzecznika Konsumenta), a także struktury branżowe (w tym izby, stowarzyszenia, związki). Unia Europejska zakłada, że ADR mają być bezstronne, sprawiedliwe, a do tego szybkie i tanie. Mają być utworzone do relacji konsument-firma w układzie bezpośrednim, a także w systemie elektronicznym. Ten sposób przed wszystkim ma na celu rozpatrywanie skarg za pomocą mediacji, czyli użycia takich środków, aby nie doszło do sporu arbitrażowego , a w konsekwencji sądowego. UOKiK jest na etapie końcowych ustaleń, które zostaną wprowadzone w naszym kraju za pomocą odpowiedniej ustawy. Polską Izbę Turystyki reprezentował Cezary Kasprowicz – Wiceprezes Oddziału Mazowieckiego, a w debacie uczestniczyli również przedstawiciele innych podmiotów społecznych , reprezentujących wszystkie sfery działalności gospodarczej. Podczas debaty prelegenci przedstawili zebranym stan obecny i plany administracji rządowej dot. tworzonego systemu ADR, który musi być wdrożony do lipca 2015 roku. Przedstawiciele UOKiK i ECK zaapelowali do zebranych o podjęcie starań do tworzenia branżowych ADR (np. do środowiska prawników, lekarzy), które to z akceptacją UOKiK będą autoryzowane, certyfikowane, a tym samym pomogą w podniesieniu prestiżu organizacji prowadzącej ADR w relacjach z klientami.

Więcej o debacie  http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11022

 

Argentyńskie święto

Z okazji Święta Narodowego Argentyny Ambasada Argentyny w Polsce zorganizowała koncert grupy „La Korda duo” w Klubie Kultury Saska Kępa. Okolicznościowe życzenia Patricii Beatriz Salas, Charge d’Affaires Ambasady Argentyny, złożył w imieniu Polskiej Izby Turystyki Sekretarz Generalny Tomasz Rosset, a kuluarowe rozmowy dot. m.in. współpracy przy promocji Argentyny w Polsce.

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail:
biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl