Ryanair Holdings Plc dzisiaj (16. maja) potwierdził, że otrzymał kategorię BBB+ od agencji ratingowej Fitch. Identyczna ocena kredytowa (BBB+) zostana przyznana wcześniej przez Standard & Poor’s. Oznacza to, że Ryanair jest najwyżej ocenianą linią lotniczą na świecie. Oba ratingi potwierdzają sukces modelu biznesowego Ryanair, który cechuje się długoterminową rentownością, zyskami oraz bardzo dobrym bilansem finansowym z niskim poziomem zadłużenia.

Ryanair poddał się ocenie ratingowej (razem z doradcami z Citibank) jako część planu uzyskania dostępu do rynku kapitałowego w celu znalezienia tanich źródeł finansowania zakupu swoich nowych 180 samolotów Boeing 737 – 800, których dostawa rozpocznie się we wrześniu 2014 r. Nowa flota umożliwi linii lotniczej Ryanair wzrost o 40% w ciągu następnych pięciu lat z 80 mln pasażerów do ponad 112 mln rocznie.

Howard Millar, Dyrektor finansowy & zastępca CEO Ryanair powiedział:

“Jesteśmy zadowoleni z przyznania nam przez agencje Fitch ratingu BBB+, już drugiej tak wysokiej oceny w ciągu ostatnich miesięcy (po ratingu BBB+ agencji Standard & Poor). Ratingi te oznaczają, że Ryanair jest najlepiej ocenianą linią lotniczą na świecie i świadczą o finansowym sukcesie modelu biznesowego Ryanair.

Otrzymanie oceny BBB+ jest częscią naszego planu uzyskania dostępu do rynku kapitałowego w celu znalezienia źródeł taniego finnasowania naszej nowej floty 180 samolotów Boeing 737-800. Ryainar, dzięki otrzymaniu oceny ratingowej BBB+, uzyska dostęp do taniego finansowania, nadal będzie mógł utrzymać niskie koszty działalności, a tym samym oferować naszym klientom najniższe ceny za bilety w Europie.”

 

            Follow us on Twitter: @Ryanair