Zarząd sieci Qubus Hotel, która od 1996 roku aktywnie rozwija się w Polsce, podjął decyzję o nowej strategii w zakresie budowania przewagi konkurencyjnej na lata 2015-2020.

Jej podstawowym założeniem jest z jednej strony koncentracja działań na obiektach Qubus Hotel o wysokim progu rentowności, a z drugiej na intensywnym rozwoju nowej marki – ALTO, której pierwszy Hotel został otwarty w lutym w Żorach.
Jednocześnie jedną z pierwszych decyzji, która została podjęta zgodnie z nową strategią jest wycofanie się sieci z rynku wałbrzyskiego z końcem marca 2015 roku.
„20 lat obecności na polskim rynku hotelowym to dla nas cenne doświadczenia, których wynikiem jest doskonała znajomość rynku oraz wysoka efektywność operacyjna. Skuteczne funkcjonowanie i rynkowy sukces naszych hoteli wymaga od nas nie tylko określonego systemu zarządzania lecz również pełnego uczestnictwa w zmianach zachodzących na rynkach lokalnych” – mówi Artur Hajduk, Prezes Zarządu sieci Qubus Hotel.
„Decyzja o zakończeniu naszej działalności w Wałbrzychu to wynik szczegółowej analizy mikroekonomicznej oraz weryfikacji wskaźników ekonomicznych hotelu w Wałbrzychu. To niełatwa decyzja ze względu na Pracowników oraz duże grono naszych lojalnych Gości, którzy cenili sobie jakość naszych standardów. Nadal jednak jakość jest wyznacznikiem naszych działań w pozostałych obiektach sieci Qubus Hotel” – dodaje Artur Hajduk.