Treasures from Chopin’s country. Polish Art from the 15th to 20th Century
Wystawa w Chińskim Muzeum Narodowym w Pekinie
6 lutego – 10 maja 2015

Wystawa Skarby z kraju Chopina. Sztuka polska XV–XX wieku będzie pierwszą w Chinach wielką prezentacją sztuki polskiej, adresowaną do masowej publiczności, dla której w większości będzie to pierwsze zetknięcie z Polską, krajem nieznanym lub kojarzonym wyłącznie z muzyką Chopina. Ekspozycja będzie miała miejsce w prestiżowej przestrzeni Chińskiego Muzeum Narodowego, położonego przy Placu Bramy Niebiańskiego Spokoju w Pekinie (Plac Tian’anmen). Na potrzeby wystawy przewidziano sale o powierzchni 1800 m kw., co pozwoli na prezentację ponad 350 obiektów – rzeźb, obrazów, przedmiotów rzemiosła artystycznego, broni, medali, plakatów. Patronat honorowy nad ekspozycją objęła Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska.

 Wystawa ma w sposób atrakcyjny dla chińskiego widza opowiedzieć o dalekim kraju położonym w sercu Europy, między Wschodem a Zachodem, o jego dziejach i kulturze. Wprowadzeniem do ekspozycji będzie animowana mapa, ukazująca geograficzne położenie Polski w kontekście euro-azjatyckim. Mapa uwidoczni też historyczną zmienność polskich terytoriów, co silnie odcisnęło się na naszej kulturze i sztuce. Dalej, w porządku chronologicznym, zwiedzający prowadzony będzie przez kolejne epoki, od średniowiecza do współczesności. Przedstawione zostaną średniowieczne ołtarze, splendor kultury staropolskiej, kulturowe skutki upadku polskiej państwowości i znaczenie sztuki XIX wieku dla przetrwania świadomości narodowej w czasach politycznego zniewolenia, nowe cele twórczości w dobie odrodzenia państwa polskiego po 1918 roku, wreszcie zróżnicowanie tendencji artystycznych sztuki współczesnej. Wystawę zamyka pokaz cenionego na świecie polskiego plakatu. Towarzyszące wystawie informacje historyczne mają scalić ekspozycję w interesującą, spójną opowieść o sztuce polskiej.

    Wybór obiektów na wystawę kierowany był z jednej strony ich charakterem typowym dla sztuki polskiej, z drugiej ich artystyczną klasą. Staramy się pokazać swoiste cechy sztuki polskiej, jaką jest przykładowo doniosła rola malarstwa historycznego w wieku XIX. Z drugiej strony, próbujemy zbliżyć ją chińskiemu widzowi, wskazując na pewne bliskości, których świadectwem mogą być wpływy orientalne, typowe dla czasów sarmatyzmu – wyjaśnia profesor Maria Poprzęcka, kuratorka wystawy.

Na wystawie znajdzie się wiele arcydzieł sztuki polskiej, by wymienić tylko średniowieczne Piękne Madonny , tzw. „rolkę sztokholmską” – malowany akwarelą na papierze 16-metrowy zwój ukazujący orszak ślubny króla Zygmunta III, zbroje i skrzydła husarskie, okazały obraz Jana Matejki Batory pod Pskowem, witraż Stanisława Wyspiańskiego Bóg Ojciec – Stań się!, zaprezentowany w formie monumentalnego przezrocza, symbolistyczną rzeźbę Tchnienie Ksawerego Dunikowskiego, folklorystycznie żywiołowe dekoracje Zofii Stryjeńskiej, młodzieńcze dzieło Róża Aliny Szapocznikow. Część wystawy poświęcona będzie patronowi wystawy – Fryderykowi Chopinowi i miastu jego młodości – Warszawie.
 
Wystawa, której rozpoczęcie 6 lutego zbiega się z przygotowaniami do obchodów Święta Wiosny, kluczowego wydarzenia w chińskim roku kalendarzowym,  została zrealizowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie we współpracy z Culture.pl, flagową marką Insytutu Adama Mickiewicza oraz Muzeami Narodowymi w Krakowie i Poznaniu. Towarzyszy jej bogato ilustrowany katalog, zawierający eseje wprowadzające w historię MNW i w dzieje sztuki polskiej od XV do XX wieku. Publikacja została wydana w chińsko-angielskiej wersji językowej.

Komisarzem wystawy jest Maria Poprzęcka, profesor Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ze strony chińskiej pani Wang Hui z Chińskiego Muzeum Narodowego.
Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego przy wsparciu Mecenasa Wystawy KGHM Polska Miedź SA.
Wystawę zorganizowano przy wsparciu Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Pekinie.