Sekretarz Generalny PIT Tomasz Rosset spotkał się z przebywającym na posiedzeniu OECD w Warszawie Stephenem Pearce, Dyrektorem ds. Turystyki Międzynarodowej (Europa) w Ministerstwie Turystyki RPA.

Spotkanie z udziałem I Sekretarza Ambasady RPA w Polsce Eliasa Masango dotyczyło możliwości nawiązania współpracy na rzecz rozwoju turystyki wyjazdowej z Polski do RPA oraz działań promocyjnych. 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: //poczta.home.pl/mail/write?to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl