Portal stref ekologicznych Green-Zones ustalił, w których europejskich strefach ekologicznych w roku 2019 wystąpiły najwyższe wartości tlenków azotu (NOx), które są szkodliwe dla człowieka i przyrody.


Tlenki azotu (NOx) mają wiele szkodliwych wpływów na środowisko, szczególnie na oskrzela każdego człowieka. NOx powstaje w ruchu drogowym (np. w silnikach diesla) oraz w instalacjach spalania węgla, ropy naftowej, gazu i drewna.
W celu ochrony zdrowia ludzkiego przed dwutlenkiem azotu ustalono zatem w całej Europie dopuszczalną wartość godzinną wynoszącą 200 μg/m3. Obowiązująca średnia roczna maksymalna wartość roczna w Europie wynosi jedynie 40 μg/m3.

Również z tego powodu w europejskich strefach ekologicznych należy wprowadzić zakazy prowadzenia pojazdów nie tylko w odniesieniu do wysokiego poziomu pyłu zawieszonego i ozonu, ale również przy za wysokim poziomie emisji NOx. Jednakże taka zasada obowiązuje dotychczas tylko w kilku krajach, tak więc np. w większości niemieckich stref ekologicznych mogą występować bez przeszkód bardzo wysokie wartości NOx.

Na ostatnim miejscu europejskich stref ekologicznych z najwyższą wartością NOx (godzinowa średnia w mikrogramach/m3) znajduje się francuskie miasto Pau, oddalone tylko kilka kilometrów od pielgrzymkowego Lourdes na skraju Pirenejów, gdzie w lutym 2019 zmierzono najwyższą wartość 142 μg/m3 NOx, zakaz jazdy, choć prawnie możliwy, nie został ogłoszony.

W środku stawki znajduje się Barcelona jak i niemieckie strefy ekologiczne, gdzie w lutym i czerwcu 2019 osiągnięto wartości NOx 164-171 μg/m3, jak zostało to potwierdzone także przez urzędowe wartości pomiaru Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska (Umweltbundesamt).
Na pierwszym miejscu i tym sposobem liderem najbrudniejszych stref ekologicznych w Europie zajmuje z dużą przewagą francuskie Miasto Lyon, gdzie 27.06.2019 osiągnięta została dotychczasowa najwyższa wartość 216 μg/m3 tlenków azotu jako średnia wartość godzinowa w strefie ekologicznej, co spowodowało natychmiastowy zakaz jazdy w regionie dla ponad 60% wszystkich pojazdów aż do lipca.

Kolejność stref TOP-10 można zaczerpnąć z poniższej tabeli. Wszystkie szczegóły dotyczące każdej strefy ekologicznej w Europie można znaleźć klikając na linki w tabeli.
Cykl dotyczący europejskich stref ekologicznych-TOP będzie kontynuowany w miesiącach letnich – po nim nastąpią oceny stref środowiskowych „największych”, „najmniejszych”, „najbardziej zanieczyszczonych”, „najstarszych”, „najnowszych”, „najpiękniejszych”, „najbardziej niebezpiecznych” i „dziwacznych” w Europie.
Berlińska firma Green-Zones dostarcza informacji na temat stałych i uzależnionych od pogody (tymczasowych) stref ekologicznych w Europie oraz w poszczególnych krajach europejskich, m.in. na portalach green-zones.eu, umwelt-plakette.de, crit-air.fr i blaue-plakette.de. Korzystając z bezpłatnej aplikacji Green-Zones i profesjonalnej aplikacji („Fleet-App”), turyści, a w szczególności użytkownicy komercyjni (np. firmy autobusowe i transportowe) mogą w czasie rzeczywistym rzetelnie informować się o aktualnych strefach ekologicznych. Wymagane plakietki/winiety i rejestracje są również dostępne poprzez Green-Zones.