Polska zyskała 22 trenerów przewodnictwa turystycznego akredytowanych przez Światową Federację Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych. 


Ogłoszono wyniki egzaminu dla trenerów przewodnictwa turystycznego, który odbył się pod koniec 2015 r. w ramach pierwszego w Polsce szkolenia „Train the Trainer” przeprowadzanego przez World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA). Tytuł trenera narodowego (national trainer) WFTGA zdobyło 22 polskich przewodników turystycznych.

 

„Bardzo się cieszymy, że zostaliśmy trenerami akredytowanymi przez największą organizację na świecie zrzeszającą przewodników turystycznych.” – mówi Agnieszka Kuś, trener narodowy WFTGA. „Teraz będziemy mogli zapoznawać polskich przewodników z technikami pracy opracowanymi przez światową federację.” Opracowane przez WFTGA techniki pracy w zawodzie przewodnika turystycznego, np. konstruowania wypowiedzi, prowadzenia trasy pieszej i autokarowej są nowością w Polsce. 

 

 

„Jako doświadczeni przewodnicy zastanawialiśmy się, czy federacja nauczy nas nowych metod pracy.” – dodaje Agnieszka Kuś. „Po szkoleniu, z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że zaprezentowane techniki znacząco ulepszyły nasz warsztat pracy; pokazały najczęściej popełniane błędy i zapoznały z dobrymi praktykami zebranymi przez Federację i opracowanymi przez koleżanki i kolegów z całego świata.”

 

Polscy trenerzy akredytowani przez WFTGA planują wykorzystać zdobyte wzorce kształcenia i pracy przewodników turystycznych podczas kursów dla adeptów zawodu, a także kursów doskonalących dla osób już wykonujących zawód przewodnika turystycznego.

Udział polskich przewodników turystycznych z szkoleniu „Train the Trainer” był możliwy dzięki Polskiej Izbie Turystyki, która była organizatorem wydarzenia i dzięki Ministerstwu Sportu i Turystyki, które współfinansowało projekt. 

 

„Aktualnie w Polsce szkolenia dla przewodników turystycznych nie są obowiązkowe.” – mówi Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki. „Musimy jednak pamiętać, że przewodnik turystyczny jest ambasadorem miasta, regionu czy kraju, po którym oprowadza turystów. Ważne jest jego odpowiednie przygotowanie do wykonywania zawodu, merytoryczne i praktyczne, a to można zdobyć m.in. biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach. Jestem pewien, że nowi trenerzy włączą do prowadzonych przez siebie zajęć światowe standardy przewodnictwa turystycznego, które poznali dzięki szkoleniu „Train the Trainer”. To sprawi, że polscy adepci przewodnictwa turystycznego, jak i osoby już wykonujące ten zawód będą miały łatwiejszy dostęp do technik opracowanych przez World Federation of Tourist Guide Associations. To pomoże dbać o wysoką jakość usług świadczonych przez przewodników w Polsce.”

 

Polska Izba Turystyki kontynuuje współpracę ze Światową Federacją Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych. Izba złożyła wniosek do WFTGA o przyjęcie jej w struktury Federacji jako członka wspierającego.