• UNIQA nagrodzona przez Wybór Konsumenta
  • Konsumenci wzięli pod lupę zarówno markę UNIQA, jak i oferowane przez ubezpieczyciela assistance komunikacyjne

  • Od lutego nowa odsłona ubezpieczenia assistance, jeszcze bardziej atrakcyjna dla klientów

  • Nowością jest wyższy limit wieku pojazdu przyjmowanego do ubezpieczenia – zwiększony do 15 lat

UNIQA została nagrodzona przez Wybór Konsumenta. Konsumenci wskazali ogólne cechy najbardziej cenione przy zakupie ubezpieczenia, na tym tle ocenili markę UNIQA oraz oferowane assistance komunikacyjne. Produkt ten z początkiem lutego wchodzi do sprzedaży w nowej, jeszcze bardziej atrakcyjnej dla klientów wersji.

 

– To kolejny oferowany przez UNIQA Polska produkt, który zdobył wyróżnienie. Mamy zatem powód do dumy i motywację do stałego ulepszania oferty i dopasowywania jej do potrzeb coraz bardziej wymagającego klienta. Tym większa to jednak dla nas satysfakcja, gdy oceny dokonują sami konsumenci. Serdecznie dziękujemy – podkreśla Andrzej Jarczyk, prezes spółek UNIQA w Polsce.

 

Zdaniem konsumentów cechy, które mają największy wpływ na wybór ubezpieczenia to oferowany produkt oraz szybkość odpowiedzi. Nieco mniejszy odsetek badanych wskazał na: wiarygodność, zdolność do udzielania odpowiedzi i sposób obsługi przez agenta, a także solidność firmy. I wszystkie te cechy decydujące o wyborze ubezpieczenia są w UNIQA najwyżej oceniane na tle bezpośrednich konkurentów. Badanie przeprowadzone metodą tajemniczego klienta pokazało także najwyższą notę dla assistance komunikacyjnego oferowanego przez UNIQA Polska.

Z badań* na zlecenie Europe Assistance Polska wynika, że assistance komunikacyjne to najczęściej posiadane przez Polaków assistance (inne to np. medyczne, czy w podróże). Badani najczęściej korzystają z usług assistance w sytuacji nagłej awarii pojazdu. Za najbardziej przydatne świadczenia w ramach assistance wskazują: holowanie pojazdu, wynajem pojazdu zastępczego oraz usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia.

 

– Pojazd zastępczy dostępny jest w UNIQA już od wariantu Komfort Plus. A 1 lutego wprowadzamy dla naszych klientów jeszcze bardziej atrakcyjne warunki ubezpieczenia assistance. Zwiększamy limit holowania pojazdu unieruchomionego wskutek wypadku. Poza tym nowością jest zwiększenie do 15 lat limitu wieku pojazdów przyjmowanych do ubezpieczenia. Co więcej wszystkie zmiany nie wpływają na wysokość składki za poszczególne warianty ubezpieczenia – mówi Paweł Boryczka, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych UNIQA Polska.

 

Assistance do ubezpieczenia komunikacyjnego w UNIQA oferowany jest w czterech wariantach: Standard, Komfort Plus, Premium oraz VIP Plus. Zmiany obejmują zwiększenie limitu wieku pojazdów przyjmowanych do ubezpieczenia z 10 do 15 lat oraz zwiększenie limitu holowania pojazdu unieruchomionego wskutek wypadku. W wariantach Komfort Plus limit holowania rośnie z 70 do 150 km, a w Premium z 200 do 400 km. Z kolei w wariancie VIP Plus, świadczenie holowania pojazdu nie ma limitu na terenie kraju. W przypadku wystąpienia zdarzenia poza granicami RP holowanie do miejsca zamieszkania w Polsce realizowane jest jeżeli do zdarzenia dojdzie w odległości do 200 km od granicy (dotychczasowy limit wynosił 150 km).

 

– Produkt pomoc assistance do polis OC i AC, który dedykowany jest klientom indywidualnym został opracowany i wdrożony wspólnie z UNIQA w 2011 roku. Od tamtej pory wspólnie badamy potrzeby i wymagania klientów, dzięki czemu produkt ewoluuje, jeszcze lepiej odpowiadając ich oczekiwaniom – mówi Urszula Szwarc, zastępca dyrektora handlowego w Europe Assistance Polska. – Od lutego wprowadzamy kolejne zmiany dotyczące m.in. zwiększenia limitu na holowanie po wypadku. Nadrzędnym celem wszystkich proponowanych rozwiązań jest zadowolenie i satysfakcja klientów. – dodaje Urszula Szwarc.

 

O Wyborze Konsumenta

Projekt Wybór Konsumenta został opracowany i wdrożony w Portugalii w 2012 roku i jest to najpopularniejsze badanie konsumenckie realizowane w tym kraju. Badanie w Polsce koordynuje firma Consumer Choice – Centrum Oceny Satysfakcji Konsumenta, która nadzoruje prace Netsondy odpowiedzialnej za badania mediów oraz laboratorium Controlvet Food Safety Polska, która odpowiada za badania sensoryczne produktów i usług.

Fundamentalnym założeniem Wyboru Konsumenta jest rzeczywisty kontakt konsumentów z testowanym produktem lub usługą. System oceny i klasyfikacji marek składa się z kilku etapów badania, odzwierciedlających rzetelną opinię konsumentów na temat danego produktu lub usługi.

Badanie dla UNIQA** przeprowadzane zostało w trzech etapach. W pierwszym klienci wybierają cechy jakimi kierują się przy wyborze ubezpieczenia. W drugim, osoby regularnie korzystające z usług ubezpieczeniowych, poddają ocenie cechy uprzednio określone przez nich jako najistotniejsze. Ostatni etap to bezpośredni kontakt konsumenta z produktem. W przypadku UNIQA było to Assistance komunikacyjne.

Więcej o UNIQA oraz jej produktach na www.uniqa.pl.


* VI Ogólnopolskie Badanie Assistance przeprowadzane przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Europe Assistance, edycja 2014

** W badaniu wzięło w sumie udział 500 osób w wieku 25-65 lat z 7 największych miast. Badanie fokusowe przeprowadziły jednostki badawcze Netsonda/ConsumerChoice. Z kolei badanie tajemniczego klienta zrealizowało laboratorium Controlvet Polska. Całe badanie odbyło się we wrześniu i październiku 2015 r.