W sierpniu 2017 roku w Szwecji pracowało 5 109 000 osób w wieku 15–74 lat, co oznacza, że w porównaniu z sierpniem roku 2016 liczba zatrudniowych wzrosła o 148 000. Liczba bezrobotnych wynosiła 326 000, a stopa bezrobocia 6%, co w stosunku do sierpnia roku 2016 oznacza spadek o 0,6 punktu procentowego

 

Średnia liczba godzin przepracowanych tygodniowo to 133,4 miliona, co po skorygowaniu danych daje wzrost o 2,9%. Po wygładzeniu danych i ich sezonowej korekcie okazuje się, że liczba osób zatrudnionych wzrosła, a stopa bezrobocia zmieniła się nieznacznie i wynosi 6,7%.

 

Bezrobotnych mężczyzn było 177 000, a bezrobotnych kobiet 149 000. Stopa bezrobocia wśród mężczyzn wyniosła 6,2%, a wśród kobiet 5,8%, co oznacza spadek o 0,9 punktu procentowego.