24 lipca wspominamy patronkę górników solnych Świętą Kingę. Warto przy tej sposobności wspomnieć o jej wizerunkach znajdujących się w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. 

Wśród nich wartym uwagi jest pierwszy obraz do  ołtarza głównego w kaplicy, jeszcze wtedy Błogosławionej Kingi, namalowany w 1895 r.  przez Ferdynanda Olesińskiego (ucznia Jana Matejki). Obraz jest ilustracją do legendy o odkryciu soli w Wieliczce. Ok. 1915 r. został  zastąpiony rzeźbą solną.  Wielokrotnie zmieniano mu miejsce ekspozycji w kopalni aż w końcu, bardzo zniszczony, trafił do Muzeum. Po gruntownej konserwacji obecnie prezentowany jest na wystawie „Sacrum w dziedzictwie solnym” w zaaranżowanym ołtarzu przypominającym o jego pierwotnym przeznaczeniu.

    Najbardziej znanym  wizerunkiem jest Św. Kinga Jana Matejki ukazująca postać niemłodej zakonnicy na tle klasztoru w Starym Sączu. Artysta namalował go w 1892 r. w 600-lecie śmierci księżnej. Nie może zabraknąć solnych rzeźb patronki – zakonnicy autorstwa Józefa Markowskiego z dawnego ołtarza na podszybiu Daniłowicza z pocz. XX w. i współczesnej wykonanej przez Józefa Kowalczyka.  
Wizerunki te prezentowane są w ekspozycjach muzealnych na III poziomie kopalni.

    W Zamku Żupnym natomiast znajduje się interesujące młodopolskie przedstawienie Św. Kingi namalowane przez Józefa Mehoffera. W wykuszu po prawej stronie od wejścia do Zamku (przy ul. Zamkowej 8) widnieje rzeźba patronki osłaniająca swym płaszczem górników wykonana  przez Józefa Kowalczyka.

Zapraszamy do ich zobaczenia.
www.muzeum.wieliczka.pl