Ukazał się raport podsumowujący rynek turystyki biznesowej w Gdańsku i Regionie w 2013 roku przygotowany przez Gdańsk Convention Bureau GOT oraz Ambasadora Kongresów Polskich z Pomorza dr Annę Kalinowską – Żeleźnik z Uniwersytetu Gdańskiego.

Gdańsk Convention Bureau GOT we współpracy z lokalną branżą prowadzi badania rynku turystyki biznesowej w Gdańsku i Regionie od 2009 roku. Co roku zebrane dane są opracowywane i publikowane w formie raportu statystycznego będącego ważnym źródłem informacji o lokalnym przemyśle spotkań. W tegorocznej, jubileuszowej edycji raportu znalazły się dodatkowo informacje podsumowujące rozwój turystyki biznesowej w Gdańsku i Regionie na przestrzeni ostatnich 5 lat.

W tegorocznym badaniu udział wzięło 61 obiektów konferencyjnych z Gdańska (40), Gdyni (7), Sopotu (5) i pozostałej części województwa (9). Na podstawie nadesłanych ankiet zebrano informacje o 7 183 wydarzeniach biznesowych w Gdańsku i Regionie, w których uczestniczyło 632 252 delegatów. W samym Gdańsku odbyło się ponad 4 000 kongresów, wydarzeń targowych i innych, co stawia Gdańsk w czołówce polskich destynacji konferencyjnych .

W raporcie, opracowanym wspólnie przez Gdańsk Convention Bureau GOT oraz dr Annę Kalinowską Żeleźnik z Uniwersytetu Gdańskiego znalazły się również informacje dotyczące kategorii, tematyki i sezonowości spotkań, kategorii uczestników, ale też ogólne informacje dot. infrastruktury konferencyjnej Gdańska i Regionu i działań GCB/GOT w 2013 roku.

Zależy nam, aby coroczny raport kompleksowo i rzetelnie przedstawiał rynek turystyki biznesowej w Gdańsku i Regionie, dlatego zachęcamy kolejne obiekty z Gdańska, Gdyni, Sopotu i pozostałej części województwa do angażowania się w ten ważny dla całej lokalnej branży projekt. Wyniki badań, które prowadzi Gdańsk Convention Bureau GOT już od 5 lat wyraźnie wskazują na rosnącą rolę przemysłu spotkań w Gdańsku i Regionie, dlatego w interesie nas wszystkich jest monitorowanie tej ważnej gałęzi turystyki mówi Anna Górska, Prezes Zarządu Gdańsk Convention Bureau GOT.