Po raz pierwszy cykliczne badanie „Menedżerowie CSR” zostało uzupełnione o głos osób zarządzających firmami. Uczestnicy badania pokazują, że osoby zajmujące najwyższe stanowiska w strukturach firm są świadome wpływu zarządów na budowanie CSR oraz uwzględniają kwestie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w działalności biznesowej i procesach decyzyjnych. Nie zawsze też uznają prymat zysków nad społeczeństwem i środowiskiem, wynika z badania „Obowiązki biznesu wobec otoczenia. Głos zarządzających firmami działającymi w Polsce”, opublikowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Pobierz raport >> https://bit.ly/3vxp6tm

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowało raport z wynikami badania „Obowiązki biznesu wobec otoczenia. Głos zarządzających firmami działającymi w Polsce”. Stanowi ono kontynuację badania „Menedżerowie CSR 2020”, a zrealizowano je wśród prezesek i prezesów firm działających w Polsce.

– Dzisiaj pokazujemy, że są firmy, których najwyższe kierownictwo nie tylko rozumie, na czym polega odpowiedzialne prowadzenie biznesu, ale jest też liderem w jego wdrażaniu. I choć publikowany właśnie raport obejmuje kilkudziesięciu respondentów, nie jest to badanie reprezentatywne, to jest to głos ważny i wart zauważenia. Pokazuje, że są w Polsce firmy, których liderzy uznają, że zrównoważony rozwój jest szansą na nowe możliwości rozwoju ich organizacji. Badani nie mają też wątpliwości, że zrównoważony rozwój będzie nabierał coraz większego znaczenia, są świadomi, że nadążanie za oczekiwaniami konsumentów, pracowników i prawodawców będzie coraz większym wyzwaniem. Choć widzą krótkoterminowe bariery, to motywują ich one do większego zaangażowania – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

[komunikat prasowy w formacie .doc dodany jako załącznik]