Amadeus prezentuje wizję globalnego, dynamicznego i inteligentnego ekosystemu podróży, który stworzy możliwość uzyskania dodatkowych przychodów w wysokości nawet 130 mld USD

Nowa wizja Amadeus będzie koncentrowała się na rozwoju nowego, zorientowanego na turystę rozwiązania Global Merchandising System oraz ewolucji systemów dystrybucyjnych i sprzedażowych, a także pełnej integracji produktów z rodziny Amadeus  Altéa do obsługi pasażerów, dostarczając kompleksowe informacje o kliencie
i doświadczenia z podróży od początku aż do końca jej trwania.
Nowe podejście umożliwi liniom lotniczym generowanie znaczących, dodatkowych przychodów dzięki możliwości zapewniania klientom bogatszych doświadczeń w każdym kanale dystrybucji.
Oferując wiodącą technologię, która prowadzi pasażera przez cały proces podróży – od wyszukiwania po dokonywanie rezerwacji, oraz od odprawy na lotnisku i odbioru bagażu po zameldowanie się w hotelu – Amadeus ma wyjątkową możliwość przewodzenia tej ewolucji w branży.

Warszawa, 14 października 2014 r.: Firma Amadeus ogłosiła dziś swoją wizję globalnego ekosystemu podróży zorientowanego na podróżnego, która odpowiada na potrzeby złożonego i zmieniającego się środowiska zakupu usług turystycznych, a także pozwoli liniom lotniczym wygenerować ponad 130 mld USD dodatkowych przychodów rocznie do 2020 roku.

Coraz większa różnorodność dostępnych produktów i usług oraz upowszechnianie się kanałów otwartych na klienta, stanowią dla linii lotniczych dużą szansę na generowanie większych przychodów i podniesienie rentowności. Z szacunków branżowych wynika, że przewoźnicy osiągają obecnie 50 mld USD przychodów rocznie ze sprzedaży usług dodatkowych, przede wszystkim w bezpośrednich kanałach dystrybucji. Badanie przeprowadzone przez Amadeus pokazuje, że do 2020 roku branża zyska kolejne 53 mld USD dzięki wprowadzeniu strategii wielokanałowej sprzedaży tych usług. Dodatkowo, innowacje technologiczne dla branży turystycznej mogą w tym samym czasie zapewnić dalsze zyski w wysokości 77 mld USD.

Firma Amadeus uważa, że przyczyni się do tego personalizacja oferty turystycznej
w trakcie całego cyklu podróży, dostarczanej turystom we wszystkich kanałach dystrybucji, dzięki otwartym, inteligentnym i dynamicznym systemom. Bliska współpraca całej branży zapewni nowe możliwości biznesowe. Łącząc dostawców usług turystycznych i ich odbiorców w każdym kluczowym momencie cyklu podróży, można korzystać ze zgromadzonych informacji na ich temat, by dostosować ofertę do ich indywidualnych potrzeb w odpowiednim miejscu i czasie.

„Globalna branża turystyczna i odczucia konsumentów z nią związane bardzo ewoluują, co sprawia, że potrzebna jest zasadnicza zmiana w sposobie sprzedawania produktów turystycznych i świadczenia usług podróżnym” – powiedział Luis Maroto, Chief Executive Officer and President, Amadeus. „Dysponując doświadczeniem i wiedzą na temat branży, znacznymi możliwościami w dziedzinie badań i rozwoju oraz globalną siecią partnerów, Amadeus posiada potencjał, by połączyć całą branżę turystyczną w jeden, globalny ekosystem. Przyniesie to zarówno użytkownikom systemów, jak i liniom lotniczym, ogromne korzyści, pozwalając na optymalne korzystanie z pełnej wartości oferowanych produktów i usług” – dodał.

Nowa wizja firmy Amadeus opiera się na trzech kluczowych elementach:

1.    Opracowanie i rozwój nowego rozwiązania Global Merchandising System, które umożliwi liniom lotniczym tworzenie swojej oferty w dynamiczny sposób, lepiej dostosowanej do potrzeb pasażerów niż dotychczas i dostępnej w dowolnym punkcie sprzedaży, w dowolnym kanale dystrybucji (pośrednim lub bezpośrednim) oraz z wykorzystaniem dowolnie wybranego urządzenia.
2.    Rozwój naszych systemów sprzedaży detalicznej i dystrybucji, aby umożliwić skuteczne i efektywne dostarczanie bogatszej oferty linii lotniczych w punktach sprzedaży, w kanale pośrednim i bezpośrednim, z naciskiem na potrzeby agentów w zakresie wsparcia, tak aby zwiększyć liczbę korzystających z rozwiązania podmiotów.
3.    Pełna integracja nowego systemu Global Merchandising System oraz systemów Amadeus do sprzedaży detalicznej i dystrybucji z pakietem produktów do obsługi pasażerów Amadeus Altéa (ang. Passenger Service Systems, w skrócie PSS), zapewniająca turyście prawdziwie zintegrowaną, kompleksową podróż we wszystkich kluczowych punktach całego cyklu, takich jak obsługa, dostawa, zarządzanie zakłóceniami lotów oraz sprzedaż biletów i przelot.

Global Merchandising System poszerzy największe w branży portfolio produktów i usług, obejmujące najczęściej wykorzystywany na rynku system obsługi pasażerów – Altéa, jak również największą w branży platformę dystrybucyjną oraz pakiet e-retail wykorzystywany przez ponad 110 przewoźników na świecie, co przełoży się na poprawę doświadczeń użytkowników – zarówno partnerów firmy Amadeus, jak i samych podróżnych. Wdrożenie rozwiązania razem z narzędziami Amadeus Travel Intelligence, programami lojalnościowymi i systemami do zarządzania przychodami w czasie rzeczywistym, zapewni użytkownikom całościowe informacje o kliencie.

„Wprowadzenie dynamicznych i elastycznych narzędzi pozycjonowania dla linii lotniczych pozwoli im na spersonalizowaną obsługę i będzie stanowiło nowe źródło znaczących przychodów” – skomentowała Julia Sattel, Senior Vice President of Airline IT, Amadeus. „Każdy klient docenia coś innego podczas lotu, a Amadeus może pomóc liniom lotniczym w lepszym zaspokojeniu potrzeb pasażerów, dzięki czemu zwiększy się ich lojalność” – dodała.

Global Merchandising System, płynnie dostarczany poprzez bezpośrednie rozwiązania sprzedażowe i dystrybucyjne – największą na świecie sieć sprzedaży pośredniej linii lotniczych, będzie wykorzystywać dane w czasie rzeczywistym pochodzące zarówno od kupującego, jak i sprzedającego, co ułatwi dostarczanie spersonalizowanej oferty dla każdego indywidualnego wyszukiwania w szybszy sposób, zapewniając większą przejrzystość, wybór, wygodę i efektywność. To pozwoli przewoźnikom na realizowanie swoich celów sprzedażowych i marketingowych przez zapewnienie im możliwości kontrolowania cen, a także lokowania oraz promowania oferty usług dodatkowych we wszystkich kanałach.

Global Merchandising System oraz kanały sprzedażowe i dystrybucyjne Amadeus będą łączyły klientów korzystających i niekorzystających z pakietu Altéa, umożliwiając dopasowanie oferty przewoźników w każdym segmencie rynku oraz przez dowolne urządzenie, kanał i punkt kontaktu z klientem. Amadeus zapewnia również zgodność systemów ze standardami branżowymi NDC XML.