Średnia cena pokojonocy w ostatnim miesiącu 2017 roku wyniosła 237,84 zł, i była o 5,87% wyższa niż rok wcześniej.

 

Największy wzrost zanotowano w przypadku obiektów nieskategoryzowanych, w przypadku których średnia cena pokojonocy wzrosła o 24,6% i wyniosła 193,29 zł. Znacznie powyżej średniej wzrosły również ceny w obiektach 1* i 2*, odpowiednio o 10,09% i 8,20%.

 

Średnia cena pokojonocy w najmniejszym stopniu wzrosła w przypadku hoteli 3* – o 0,74% do poziomu 216,28 zł.

 

Jakie hotele wybieramy

 

W grudniu, podobnie jak w listopadzie, odnotowano spadek popularności hoteli o standardzie 3*, których udział w łącznej liczbie rezerwacji w tym okresie spadł o 2,34 p.p. do poziomu 46,51%. Największy wzrost udziału w rynku rezerwacji zanotowały hotele o standardzie 4*, których udział wzrósł o 3 p.p. do poziomu 24,85%.

 

Kiedy i gdzie rezerwujemy

 

W grudniu największa liczba rezerwacji przypadła hotele w Warszawie, których udział w łącznej liczbie rezerwacji wyniósł 26,3% (wzrost o 1,26 p.p. w ujęciu rok do roku). Drugim co do popularności miastem był Wrocław (udział na poziomie 7,6%, spadek r/r o 0,83 p.p.), a trzecim Kraków (udział na poziomie 5,2%, spadek w ujęciu r/r o 0,8 p.p.).

 

Klienci Hotele.pl rezerwowali hotele średnio na 6,3 dnia przed planowaną datą przybycia do hotelu, tj. o 0,2 dnia wcześniej niż w analogicznym miesiącu w roku ubiegłym.