Obradowała Rada Naczelna PIT

W hotelu Lawendowe Termy w Uniejowie spotkali się członkowie Rady Naczelnej PIT.

W pierwszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Tomasz Dronka przedstawił walory turystyczne woj. łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem „zielonej turystyki”, a Bożena Szawłowska z PIT zaprezentowała idee turystyki zrównoważonej na przykładzie programu „Travelife”. Następnie uczestnicy obejrzeli film podsumowujący działania promocyjne Polskiej Organizacji Turystycznej, po którym rozpoczęła się dyskusja z udziałem Wiceprezesa POT Bartłomieja Walasa na temat turystyki przyjazdowej do Polski. W drugiej części posiedzenia przedstawione zostały m.in. aktualne informacje dot. stanu prac nad ustawą o TFG, działań w zakresie ochrony danych osobowych, działań Zespołu ds. certyfikacji pilotów, rezydentów i animatorów, a także przygotowań do  wyjazdowego Forum PIT oraz Kongresu.

 

Korzystna interpretacja podatkowa MF na wniosek PIT

Na wniosek Polskiej Izby Turystyki – Ministerstwo Finansów wydało ogólną interpretację podatkową w sprawie opodatkowania usług własnych świadczonych w ramach usług turystyki. Interpretacja ta jest zgodna

z zaprezentowanym przez PIT stanowiskiem we wniosku z 29.05. br. uzupełnionym pismami z 05 lipca i18 sierpnia br. Członkowie PIT zostaną poinformowani o konsekwencjach podatkowych i możliwościach wystąpienia o zwrot nadpłaconego podatku z ostatnich 5 lat w październikowym newsletterze podatkowym, który będzie dostępny w najbliższych dniach w zahasłowanej części strony internetowej www.pit.org.pl

Więcej informacji tutaj

 

Zaproszenie na prezentację Argentyny

Zapraszamy członków PIT – touroperatorów i agentów – na spotkanie organizowane przez Ambasadę Argentyny i Travelmark, mające na celu przekazanie informacji dot. atrakcji turystycznych Argentyny,

które odbędzie się 21 października w Warszawie w Klubie Kultury Saska Kępa.

Szczegółowe informacje tutaj

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail:
biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl