PIT na targach w Izmirze

Po raz pierwszy na targach Travel Turkey Izmir pojawiło się stoisko promujące turystykę przyjazdową do Polski. Zostało ono zorganizowane przez biura podroży zrzeszone w PIT i było efektem wcześniej podjętych przez członków Komisji ds. Turystyki Przyjazdowej działań i nawiązanej współpracy z TURSAB, w ramach której został zorganizowany study tour dla tureckich touroperatorów.

Stoisko odwiedzili m.in. Konsul Generalny RP w Stambule Mirosław Stawski i Konsul Honorowa RP w Izmirze Ceyla Borovali, z którymi analizowano możliwość wspólnych działań na rzecz promocji Polski. Przeprowadzone zostały również rozmowy z TURSAB dot. rozszerzenia współpracy i podpisania porozumienia w tej sprawie, zorganizowania warsztatów promujących turystykę przyjazdową do Polski w Stambule, udziału w targach, organizacji study tour oraz działań w ramach obchodów 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Turcją, które przypadają w przyszłym roku. W rozmowach wzięli udział Sekretarz Generalny PIT Tomasz Rosset, Przewodnicząca Komisji ds. Turystyki Przyjazdowej Karolina Gnusowska-Weiss oraz członkowie komisji Ewa Głębowicz i Leszek Ostaszewski.

Grupa robocza Polska – Białoruś

Współpraca w dziedzinie turystyki oraz przygotowania do Mistrzostw Świata Elity w Hokeju na Lodzie 2014 były głównymi tematami obrad polsko-białoruskiej grupy roboczej ds. turystyki, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. Posiedzeniu przewodniczyli wiceministrowie sportu i turystyki Polski i Białorusi – Katarzyna Sobierajska i Czeslav Szulga. Strona polska podzieliła się doświadczeniami związanymi z organizacją EURO 2012. Dzięki tej imprezie utrzymuje się wysoki poziom przyjazdów turystów zagranicznych do naszego kraju. Białoruś również dostrzega rolę i znaczenie turystyki sportowej. Będzie ona głównym hasłem I półrocza 2014 r. na Białorusi. Najważniejszym wydarzeniem będą Mistrzostwa Świata Elity w Hokeju na Lodzie w maju 2014 r. W trakcie obrad obie delegacje opowiedziały się za działaniami na rzecz usprawnienia systemu wizowego oraz odpraw na granicy. Ważnym elementem współdziałania będą projekty służące rozwojowi turystyki transgranicznej. W tych tematach wypowiadali się reprezentujący PIT Wiceprezes Dariusz Wojtal i Eugeniusz Ławreniuk.

Targi Adventur w Wilnie

W dn. 24-26 stycznia odbędą się w Wilnie Międzynarodowe Targi Turystyki, Wypoczynku i Sportu ADVENTUR 2014. Zainteresowani wzięciem udziału w tej imprezie więcej informacji znajdą tutaj

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl