Konferencja, forum i spływ w Augustowie

W Augustowie odbyła się międzynarodowa konferencja „Promocja i rozwój przygranicznych szlaków turystycznych Województwa Podlaskiego w kontekście nowego okresu programowania UE na lata 2014-2020”, zorganizowana przez Polską Izbę Turystyki przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Euroregionu Niemen.

Konferencja poświęcona była promocji turystycznego potencjału Województwa Podlaskiego, inicjowaniu współpracy transgranicznej oraz wspieraniu procesów rozwojowych w obszarze turystyki w kontekście nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020.

W konferencji udział wzięli m.in. Katarzyna Sobierajska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Iwona Wendel – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, prof. Barbara Kudrycka – Poseł na Sejm RP, Wojciech Dzierzgowski – Wicewojewoda Podlaski, Jacek Piorunek – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Cezary Cieślukowski – Przewodniczący Konwentu Euroregionu Niemen, Paweł Niewiadomski – Prezes Polskiej Izby Turystyki, Jacek Janowski – Wicedyrektor DWR Polskiej Organizacji Turystycznej oraz przedstawiciele kluczowych instytucji i środowisk mających wpływ na zrównoważony rozwój turystyki w Polsce Wschodniej, w tym administracji samorządowej, branży turystycznej oraz organizacji pozarządowych.

Konferencji towarzyszyło Polsko-Białoruskie Forum Turystyczne, współorganizowane przez Polską Organizację Turystyczną. Podstawowym celem Forum był rozwój współpracy polsko-białoruskiej w zakresie turystyki oraz wymiana doświadczeń szeroko rozumianej branży turystycznej obu krajów. W workshopie wzięli również udział przedstawiciele z Obwodu Kaliningradzkiego i Litwy.

W konferencji oraz Polsko-Białoruskim Forum Turystycznym stronę białoruską reprezentowała delegacja Obwodu Grodzieńskiego oraz Radca Ambasady Republiki Białorusi w Polsce Uladzimir Baravikou. Obwód Kaliningradzki reprezentował Stanisław Pretko – szef Administracji Gminy Czerniachowsk.

Konferencji i Forum towarzyszyła impreza turystyczno-promocyjna, która obejmowała rejs statkiem Białej Floty po jeziorach augustowskich oraz VIII Spływ Kajakowy, którego organizatorem była Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.

W dniu 17 maja uczestnicy mieli okazję poznać największą atrakcję Województwa Podlaskiego – szlak kajakowy Czarnej Hańczy i Kanału Augustowskiego. „Kanał Augustowski – Szlak Papieski” w 2009 roku jako produkt turystyczny zdobył Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.

Spływ kajakowy odbył się najpiękniejszym odcinkiem Czarnej Hańczy, przebiegającym przez „serce Puszczy Augustowskiej” i dwukilometrowym odcinkiem Kanału Augustowskiego z dwiema zabytkowymi ręcznie obsługiwanymi śluzami. Doskonale radziła sobie liczna reprezentacja Polskiej Izby Turystyki. Spływ dla 150 osób obsługiwało Przedsiębiorstwo Turystyczne SZOT z Augustowa.

Całe wydarzenie mające miejsce w Augustowie w dniach 16 – 18 maja 2014 r. odbyło się dzięki inicjatywie Oddziału Podlaskiego Polskiej Izby Turystyki oraz partnerom, którymi byli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna, Euroregion NIEMEN, Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Urząd Miasta Augustów i AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji.

Zdjęcia z konferencji i Forum znajdziesz tu

 

EXPO TURISMO w Panamie

Panamska Izba Handlu, Przemysłu i Rolnictwa organizuje targi EXPO TURISMO Internacional 2014, które odbędą się w dniach 26 i 27 września w Centrum Konferencyjnym Atlapa w Panamie.

To już piąta edycja EXPO TURISMO. Podczas pierwszego dnia, przeznaczonego dla branży, organizatorzy skoncentrują się na realizacji konferencji biznesowych dla dostawców usług turystycznych z Ameryki Łacińskiej i Europy. Drugi dzień będzie otwarty dla publiczności. Dodatkowych informacji udziela Ambasada Republiki Panamy w Warszawie embapanama@gmail.com

 

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail:
biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl