– prowadzenie działalności gospodarczej w Danii, Finlandii, Norwegii i  Szwecji –
to warto wiedzieć

Dobra sytuacja gospodarcza krajów skandynawskich oraz korzystny klimat do prowadzenia biznesu, potwierdzony między innymi przez Bank Światowy w raporcie „Doing Business 2014”, sprawiają, że wzrasta zainteresowanie krajami nordyckimi jako potencjalnymi rynkami eksportowymi, a także inwestycyjnymi.

 Polscy przedsiębiorcy z coraz większym zainteresowaniem spoglądają w stronę Danii, Finlandii, Norwegii czy Szwecji – mówi: Agnieszka Kowalcze, Dyrektor Izby. Przykłady polskich firm, które z sukcesem działają na tych rynkach, jeszcze bardziej zachęcają do poszukiwania informacji na temat prowadzenia biznesu w Skandynawii. Potwierdzają to również liczne zapytania kierowane do Izby – dodaje.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza wspólnie z ekspertami z firm członkowskich, zorganizowała w listopadzie 2013 roku w Warszawie, konferencję pt. „Scandinavian SWOT”.  Wydarzenie skierowane było do polskich firm, które szukając możliwości dalszego rozwoju zwróciły swoje zainteresowanie w stronę krajów skandynawskich.  To ściśle robocze i biznesowe spotkanie wzbudziło ogromne zainteresowaniem zarówno polskich jak i skandynawskich przedsiębiorców, a  także mediów. Kolejna edycja „Scandinavian SWOT” odbędzie się 7 października 2014 roku, również w Warszawie.
Obecnie, z przyjemnością prezentujemy raport „Kierunek Skandynawia”, który z jednej strony stanowi podsumowanie konferencji, a z drugiej jest unikalnym poradnikiem dla firm zainteresowanych dalszym rozwojem w krajach skandynawskich.
Nasza publikacja, podobnie jak tematyka konferencji, kładzie nacisk na kilka najważniejszych dla prowadzenia firmy aspektów,  a jednocześnie przedstawia szerokie tło ekonomiczne i mechanizmy działania wybranych sektorów skandynawskiej gospodarki.
W raporcie SPCC „Kierunek Skandynawia” omówione zostały następujące tematy:
•    aktualna sytuacja gospodarcza w każdym z 4 krajów skandynawskich – Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji,
•     najważniejsze kwestie prawno-podatkowe, podstawowe i konieczne by móc podjąć decyzję, co do najbardziej korzystnej formy działalności, a także nakreślić perspektywiczny plan działania,
•    różnice kulturowe w biznesie, których znajomość pozwala uniknąć wielu błędów podczas negocjacji przyszłych kontraktów, usprawnić ich realizację, umożliwia lepsze zrozumienie oczekiwań skandynawskich partnerów, a także pozwala na szybkie dostosowanie się do środowiska pracy,
•     kwestie dotyczące transportu i logistyki przedstawione w raporcie  ukazują szczegółowo jedną z najbardziej obiecujących dla polskich przedsiębiorców gałąź skandynawskiej gospodarki,
•    w podsumowaniu działu transportu i logistyki, skandynawscy ekspercki dokonali bilansu SWOT, zestawiając czynniki sprzyjające , trudności, wyzwania oraz możliwości rozwoju w tej branży.

Regulacje prawne i prawo pracy w Skandynawii
Raport „Kierunek Skandynawia” zawiera unikatowe na naszym rynku zestawienie form działalności gospodarczej, charakterystycznej dla każdego z 4 krajów skandynawskich. W oparciu o specjalistyczną wiedzę profesjonalistów oraz prestiżowych kancelarii prawnych (Peter Nielsen & Partner Law Office, ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna, Polish Connection oraz Magnusson Kancelaria Prawnicza) w raporcie dokonano szczegółowej analizy  form działalności gospodarczej, środowiska pracy oraz podatków.
Raport „Kierunek Skandynawia” szczegółowo zajmuje się prawem pracy, jako że prężnie działające i odgrywające silną rolę w Skandynawii związki zawodowe są niezwykle ważnym czynnikiem, którego nie wolno pominąć. Raport omawia koszty pracownika (ubezpieczenie społeczne), wynagrodzenie urlopowe, emerytalne, wypadkowe, chorobowe. Na przykład  w Szwecji kwestie pracownicze oprócz ustaw w dużej mierze są regulowane przez wiążące układy zbiorowe pracy. Takie układy są o wiele bardziej powszechne niż w Polsce, a w wielu branżach są po prostu obowiązkowe.
Z kolei w fińskich realiach pracowniczych cechą charakterystyczną, oprócz dużej roli związków zawodowych są porozumienia sektorowe. Wynikają z tego liczne obowiązki w zakresie prowadzenia negocjacji ze związkami zawodowymi. Dotyczy to nie tylko zwolnień grupowych, ale wszystkich ważniejszych decyzji pracodawcy. Warto podkreślić, iż w Finlandii zasadą jest zawieranie umowy o pracę na czas nieokreślony. Umowa na czas określony dopuszczalna jest tylko wtedy, gdy wymaga tego charakter pracy.

Różnice kulturowe a biznes
Istnieje kilka cech, które określają tzw. skandynawski styl zarządzania i można stwierdzić, że istnienie silnych związków zawodowych i ich wpływ na prawo pracy jest potwierdzeniem tej nordyckiej specyfiki. Do zespołu tych cech, które ogólnie wyróżniają Skandynawów, należą silne poczucie równości, potrzeba szukania konsensusu i powiązanie statusu raczej z kompetencjami niż z klasą społeczną, czy wykształceniem. W każdym z krajów są jednak specyficzne zachowania, o których warto pamiętać. Na przykład, duńskie podejście do biznesu może wynikać z większej bliskości kraju z kontynentalną Europą. Struktura biznesowa wydaje się w Danii „horyzontalna, płaska”, co dobrze wpisuje się w skandynawski egalitaryzm oraz potrzebę poszukiwania konsensusu. Menedżer nie chce być postrzegany jako osoba, która sama podejmuje trudne decyzje, narzuca swoje zdanie i samodzielnie przeprowadza organizację przez trudny czas. W społeczeństwie, które wymaga od ludzi przestrzegania słynnych duńskich maksym – „nie uważaj się za kogoś wyjątkowego”, czy „nie myśl, że jesteś mądrzejszy od nas” – trudno jest menedżerowi odgrywać tradycyjną, ojcowską rolę. Dlatego też dobry menedżer bardziej zachęca i deleguje zadania kompetentnym kolegom oraz komunikuje się w jasny i jednoznaczny sposób. Droga do stanowiska menedżera prowadzi przez merytokratyczny system nagradzający za umiejętności w wybranym obszarze. Ważnym elementem osiągnięcia sukcesu jest zatem to, aby być postrzeganym jako kompetentna i sumienna osoba. Relacje osobiste są drugorzędne, a demonstrowane umiejętności stawiane są na pierwszym miejscu. Oczywistym następstwem tych wymagań wobec kadry zarządzającej jest też fakt, że ktokolwiek stosuje wobec duńskiego kolegi styl autokratyczny zostanie odebrany jako arogancki i co za tym idzie, prawdopodobnie nie będzie otrzymywał ani niezbędnej pomocy, ani wsparcia.
Innym, ważnym aspektem kultury biznesu są spotkania. W tej kwestii, na przykład, Norwegowie i Polacy w wielu aspektach wykazują podobne preferencje. W obu kulturach kluczowe znaczenie ma staranne przygotowanie do spotkania, a jego porządek zazwyczaj ustalany jest wcześniej. W obu krajach przestrzega się porządku spotkania, a uczestnicy mają okazję wypowiedzieć się nie będąc narażonymi na to, że ich wypowiedź zostanie przerwana lub że ktoś wejdzie im w słowo. Punktualność jest równie ważna w obu kulturach, a spóźnienia są uważane za przejaw braku profesjonalizmu i szacunku dla innych uczestników. W obu krajach wymiana wizytówek odbywa się zazwyczaj na początku spotkania, chociaż rytuał ten jest bardziej istotny w polskiej kulturze biznesowej. Warto jednak wskazać również kilka innych różnic. Podczas gdy spotkania w Polsce często zdominowane są przez osobę stojącą najwyżej w hierarchii firmy, w Norwegii na ogół mają one formę otwartej debaty, w której wszyscy uczestnicy dzielą się swoimi opiniami na dany temat. W konsekwencji, spotkania w Norwegii często trwają dłużej niż zwykło się przyjmować w Polsce. Ponadto, spotkania w polskich organizacjach mają bardziej formalny charakter niż w Norwegii.
Raport „Kierunek Skandynawia” zawiera unikatowe zestawienie różnic i podobieństw kulturowych, których znajomość jest tak ważna w prowadzeniu biznesu. Zachęcamy do zapoznania się z ze skandynawską specyfiką pracy w zespole, spotkań biznesowych, dress code-u, stylu komunikacji i poczucie humoru. Materiały opracowane zostały przez ekspertów z firm zrzeszonych w Izbie ( CEO IMPACTIVE, ExpatHouse, Innovation Norway, ETTA Consulting and Training for Business) – które na co dzień pracują na styku obu kultur biznesowych.
Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja dostarczy Państwu potrzebnych informacji na temat specyfiki prowadzenia biznesu w Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji.
Odnośnik do publikacji (plik pdf) na stronie SPCC: Raport „Kierunek Skandynawia”>>>