Według opracowanego przez międzynarodowy think-tank Legatum Institute badania ”The Legatum Prosperity Index 2015”, najlepiej prosperującym krajem świata jest Norwegia. Taki wynik utrzymuje się już siódmy rok z rzędu.


W pierwszej dziesiątce znalazły się również trzy inne państwa skandynawskie: Dania na pozycji 3.,  Szwecja na 5. oraz Finlandia na 9. miejscu.

Drugim krajem o najwyższym poziomie dobrobytu na świecie jest Szwajcaria. Polska została sklasyfikowana na 29 miejscu listy.

Kategorie cząstkowe rankingu oparte są na ośmiu zmiennych zaliczanych do wskaźników dobrobytu danego kraju określonych w następujących obszarach:

•    Gospodarka 
•    Przedsiębiorczość 
•    Zarządzanie państwem
•    Szkolnictwo 
•    Wolność osobista 
•    Zdrowie 
•    Bezpieczeństwo 
•    Kapitał zaufania społecznego


Coroczne badanie przeprowadzane już dziewiąty rok z rzędu przez Legatum Instituite, oferuje unikalny obraz formowania i zmian dobrobytu na całym świecie. Indeks uwzględnia 142 kraje, reprezentujące ponad 96 procent ludności świata i 99 procent światowego PKB. Za swą misję Legatum Institute uznaje badania nad dobrobytem gospodarczym i społecznym, wolnością jednostki i bezpieczeństwem.


The Legatum Prosperity Index 2015:  10 państw o największym dobrobycie:

1.    Norwegia
2.    Szwajcaria
3.    Dania
4.    Nowa Zelandia
5.    Szwecja
6.    Kanada
7.    Australia
8.    Holandia
9.    Finlandia
10.    Irlandia