W dniach 29 – 30 maja br. w Dusznikach-Zdroju odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja Turystyczna, podczas której poruszona zostanie tematyka roli turystyki w gospodarce regionu. Organizatorami wydarzenia są Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu oraz Katedra Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, natomiast partnerami honorowymi Polska Organizacja Turystyczna oraz jej dolnośląski oddział. Natomiast z uwagi na organizację wydarzenia w Dusznikach-Zdroju, partnerami strategicznymi tego turystycznego święta zostały Uzdrowiska Kłodzkie wraz z całą Polską Grupą Uzdrowisk.

To już piąta edycja tej międzynarodowej konferencji turystycznej. Tegoroczne wydarzenie skoncentrowane jest wokół tematu: turystyka uzdrowiskowa, spa i wellness, jako markowy produkt turystyczny regionu, który będzie omawiany zarówno od strony teorii, jak i praktyki. Dlatego też wśród prelegentów oraz w Komitecie Honorowym konferencji nie mogło zabraknąć przedstawicieli największej w kraju Polskiej Grupy Uzdrowisk – Grażyny Matławskiej, Wiceprezesa Zarządu KGHM TFI, zarządzającego PGU oraz Renaty Maślanki, Prezesa Zarządu Uzdrowisk Kłodzkich, wchodzących w skład PGU.

 – Jesteśmy bardzo dumni z tego, że jako Uzdrowiska Kłodzkie możemy gościć w tym roku V Międzynarodową Konferencję Turystyczną. Tematy podejmowane podczas tego wydarzenia są nam bardzo bliskie, dlatego też chętnie się w nie angażujemy, zarówno organizacyjnie, jak i merytorycznie – mówi Renata Maślanka, Prezes Zarządu Uzdrowisk Kłodzkich – Grupa PGU.

Celem konferencji jest przedstawienie lecznictwa uzdrowiskowego oraz usług SPA i wellness jako ważnego produktu turystycznego oraz dyskusja na temat potencjału rozwojowego przedsiębiorstw i miejscowości uzdrowiskowych. Ponadto wydarzenie ma służyć stworzeniu platformy do dyskusji na temat aktualnych problemów ekonomicznych i marketingowych uzdrowisk. Konferencja zgromadzi znamienitych gości z całego świata związanych z branżą turystyczną.

 – To dla nas wyjątkowa okazja do zaprezentowania, nie tylko na forum polskim, ale i międzynarodowym, potencjału polskiej branży uzdrowiskowej na przykładzie Polskiej Grupy Uzdrowisk. Podczas tych dwóch dni debat będziemy rozmawiali nie tylko o turystyce uzdrowiskowej, jako markowym produkcie turystycznym regionu, ale i o problemach i barierach, z jakimi muszą zmagać się zarządzający tego typu ośrodkami. Ponadto, jako gospodarze konferencji, będziemy mogli zaprezentować naszym gościom wybrane ośrodki Uzdrowisk Kłodzkich, które mogą stanowić przykład stale rozwijającej się oferty oraz infrastruktury polskich zdrojów – mówi Grażyna Matławska, Wiceprezes Zarządu KGHM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., właściciel zarządzający Polską Grupą Uzdrowisk.

Rangę wydarzenia podnosi również udział w konferencji wielu znamienitych osób, zarówno ze świata nauki, jak i biznesu, które wspólnie będą rozmawiały w poszczególnych debatach. Natomiast cykliczny charakter konferencji sprawił, że powołane zostały Komitet Naukowy i Komitet Honorowy, którego członkowie sprawują pieczę nad wartością merytoryczną tych dorocznych spotkań. Co więcej, Grażyna Matławska oraz Renata Maślanka dołączyły w tym roku do zespołu Komitetu Honorowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej.

 

***

Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU prowadzą działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego – w tym dziecięcego, rehabilitacji, profilaktyki, lecznictwa ambulatoryjnego, diagnostyki, turystyki zdrowotnej, hotelarstwa i gastronomii w trzech kurortach o wielowiekowej tradycji leczniczej: Polanicy-Zdroju, Dusznikach-Zdroju i Kudowie- Zdroju. Znakomite walory krajobrazowe, dużą ilość bogactw naturalnych, liczne i obfite źródła wód mineralnych i leczniczych kurorty zawdzięczają szczególnym warunkom geologicznym, przyrodniczym i klimatycznym. Dzisiejsze Uzdrowiska Kłodzkie S.A. to nowocześnie wyposażona baza balneologiczna oraz hotelowa, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, zmodernizowane zakłady przyrodolecznicze, wyposażone w nowoczesną aparaturę leczniczą, oferujące ponad 60 różnych zabiegów przyrodoleczniczych, nowoczesne pracownie diagnostyczne, baseny rekreacyjno-rehabilitacyjne, gabinety odnowy biologicznej wellness i SPA, wyspecjalizowana kadra medyczna.
www.uzdrowiska-pgu.pl