W Mińsku odbyło się VII posiedzenie polsko-białoruskiej grupy roboczej ds. turystyki z udziałem delegacji polskiej, której przewodniczyła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska.

W skład delegacji polskiej wchodzili m.in. reprezentujący PIT Wiceprezes Dariusz Wojtal i Eugeniusz Ławreniuk, a także przedsiębiorcy turystyczni współpracujący ze stroną białoruską, w tym członkowie Izby z Oddziału Podlaskiego. Delegacji białoruskiej przewodniczył Zastępca Ministra Sportu i Turystyki Czeslav Szulga. Strony potwierdziły gotowość rozwijania współpracy w dziedzinie turystyki ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia działań na rzecz uproszczenia systemu wydawania wiz i wprowadzenia w życie małego ruchu granicznego. Prowadzone rozmowy dotyczyły także wsparcia działań promocyjnych i wymiany informacji turystycznej, w tym działań zaproponowanych przez PIT jak organizacja study tour dla polskich touroperatorów na Białoruś, zorganizowanie warsztatów dla touroperatorów białoruskich w Polsce i udział strony białoruskiej w targach TT Warsaw i Tour Salon. Kolejne spotkanie grupy planowane jest w Polsce w kwietniu 2015r. otkanie członkaułatwić im pracę.

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: //poczta.home.pl/mail/write?to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl