Kolejne środki unijne trafią do beneficjentów. Prawie 6,5 mln zł na rozwój usług elektronicznych otrzymają trzy uczelnie wyższe: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Natomiast ponad 8,3 mln zł dofinansowania na rozwój działalności kulturalnej trafi do gmin: Grodzisk Mazowiecki, Pilawa i Radzymin. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego na realizację tych projektów przeznaczona zostanie kwota ponad 14,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

 

temat                            podpisanie siedmiu umów dotyczących realizacji projektów w ramach Regionalnego
                                     Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014

                                           

miejsce                         siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
                                    ul. Jagiellońska 26, sala konferencyjna (IV piętro)

                                         

termin                          28 marca 2017 r. (wtorek), godz. 9:00

                                                      

uczestnicy                    Wiesław Raboszuk – wicemarszałek,

                                    Rafał Rajkowski – członek zarządu województwa mazowieckiego, 

                                    prof. dr hab. Jolanta Maria Choińska-Mika – prorektor UW,

                                    prof. dr hab. Wiesław Bielawski – rektor SGGW,

                                    Andrzej Zajkowski – dyrektor Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej,

                                    Grzegorz Benedykciński – burmistrz Grodziska Mazowieckiego,

                                    Krzysztof Chaciński – burmistrz gminy Radzymin,

                                    Albina Łubian – burmistrz miasta i gminy Pilawa

 

 Projekty otrzymają unijne dofinansowanie w ramach konkursów z Działania 2.1 E-usługi i Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

 

 

 

                                            

                                                 

 

 

 

temat      

temat