Dostępny jest już program części konferencyjnej 8. Targów CSR online. Przygotowany również w formie mapy z pełnym zestawieniem paneli dyskusyjnych. Transmisja z części konferencyjnej będzie towarzyszyć części wystawowej na platformie WebEXPO oraz części networkingowej na platformie remo.co. Wydarzenie rozpocznie się w najbliższy poniedziałek, 5 października i potrwa do 9 października. Główną platformą wiedzy o przebiegu wydarzenia jest strona odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr. 

POBIERZ PROGRAM CZĘŚCI KONFERENCYJNEJ » http://bit.ly/ProgramTargiCSR 

,,Środowisko! biznesowe i naturalne” jako hasło 8. Targów CSR ma na celu z jednej strony przypomnienie zależności między biznesem i jego otoczeniem oraz odpowiedzialności środowiska biznesowego za środowisko naturalne. Z drugiej strony pokazuje jak szeroką platformą prezentacji działań społecznych, biznesowych, ekologicznych oraz spotkaniem różnych środowisk będzie wydarzenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Targi CSR online kierowane są do szerokiego grona odbiorców. To wydarzenie adresowane zarówno do biznesu, jak i jego otoczenia: społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, uczelni, szkół, mediów, administracji i samorządów. Formuła online sprawia, że każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, będzie mógł przez 5 dni brać czynny udział w Targach CSR.

Wyzwania klimatyczne i środowiskowe wymagają już bardzo konkretnych działań. To kwestia, która dotyczy każdego z nas. Jak wynika z ostatnich badań World Economic Forum, 9 na 10 respondentów na całym świecie pragnie bardziej zrównoważonej przyszłości. Pytanie w jakim stopniu możemy zrezygnować z dawnych przyzwyczajeń na rzecz bardziej przyjaznych środowisku? Inną kwestią jest to, że indywidualne działania – choć są konieczne – nie wystarczą. Potrzebne jest połączenie wysiłków biznesu, administracji i społeczeństwo obywatelskie zintensyfikowały na rzecz zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwej transformacji gospodarek. O inspiracjach i szansach na skuteczne rozwiązania będziemy rozmawiali podczas 8. Targów CSR online. Zapraszamy na nie wszystkich, dla których ważne są dobro naszej planety i spójność społeczna – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Część konferencyjną 8. Targów CSR online można oglądać poprzez stronę odpowiedzialnybiznes.pl, profil Facebook (https://www.facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu/) lub kanał YouTube (https://www.youtube.com/user/ForumOdpBiznesu) (start godz. 10:00, 5.10.2020 r.).

W ramach części konferencyjnej wydarzenia odbędzie się 15 paneli dyskusyjnych dotyczących różnych zagadnień z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. 9 października, ostatni dzień wydarzenia, będzie poświęcony jubileuszowi „20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce”. Gospodarzami paneli są następujące firmy i organizacje: