Dla chrześcijan nie ma lepszego miejsca na spędzanie Świąt Wielkanocnych niż Jerozolima. Miejsce ukrzyżowania, pochówku i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest ważnym ośrodkiem historycznym, a tysiące chrześcijan pielgrzymują do Świętego Miasta , aby iść jego śladami.

W Tygodniu Wielkanocnym miasto jest przepełnione pielgrzymami z całego świata, którzy odtwarzają historię chrześcijaństwa wzdłuż Via Dolorosa (Drogi Krzyżowej)
Grupy tysięcy ludzi maszerują i śpiewają, niosąc sztandary i krzyże, szczególnie w okolicach Starego Miasta.

Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie to miejsce, które od wejścia na dziedziniec zadziwia pięknem architektury, zapachem kadzidła, różnorodnością wyznaniową i ilością turystów, którzy odwiedzają ją przez cały rok, a szczególnie podczas Świat Wielkiej Nocy. Warto zostać na noc czuwania, odmówić z franciszkanami brewiarz, posłuchać nocnej liturgii, a rano uczestniczyć w Mszy Świętej przy Grobie Pańskim.

Poniżej wybrane wydarzenia dla katolików, które są zaplanowane podczas Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie:

W niedzielę Palmową 14 kwietnia 2019 r., tydzień przed Wielkanocą, o godzinie 14:30 zaplanowano procesję z kościoła w Betfage na Górze Oliwnej. Przechodzi ona przez Kościół Wszystkich Narodów wzdłuż Doliny Cedronu i przez Bramę Lwów do Via Dolorosa, a kończy się w Kościele św. Anny. Uroczystości odbędą się w Bazylice Grobu Pańskiego w godz. od 7 do 12.

 

Wielki Piątek jest pełen uroczystych wydarzeń: o godzinie 11:30 rusza tzw. procesja krzyża wzdłuż Via Dolorosa – tysiące pielgrzymów podążają wzdłuż drogi krzyżowej za Franciszkanami, zatrzymując się na każdej ze stacji po drodze, z których ostatnią jest Bazylika Grobu Pańskiego. W Wielki Piątek w grobowcu w ogrodzie odbywają się także kazania (początek o godzinie 9).

W Bazylice Grobu Pańskiego odbędzie się ceremonia C udu Świętego Ognia, która polega na zapaleniu świec przez kapłana bez użycia środków wytwarzających ogień. Zostaje on potem przekazany pielgrzymom, a następnie kościołom w Izraelu i na całym świecie. Wejście do kościoła Grobu Świętego we wszystkie dni roku, zwłaszcza podczas ceremonii Świętego Światła, jest bezpłatne.

W niedzielę wielkanocną o godzinie 10:30 w bazylice odbywa się msza. Ponadto o świcie, o godz. 6:30, wygłaszane jest kazanie w Ogrodzie Bazyliki Świętego Grobu, które jednoczy wiernych z całego świata. Jest to jedno z najważniejszych duchowych doświadczeń, które można przeżyć. Kazanie jest wygłaszane w języku angielsku i obejmuje śpiew, ceremonię komunii i zmartwychwstania. Kolejne kazanie w języku angielskim wygłaszane jest o godzinie 9:30.