za kwartał kończący się 31 grudnia 2014

Wyniki w skrócie:

Zwiększenie popytu, skuteczności sprzedaży oraz zysku w całej Europie

Liczba miejsc oferowanych pasażerom wzrosła o 2,9% do 16,6 mln. Liczba pasażerów wzrosła o 4,1% do 14,9 mln, a współczynnik wykorzystania miejsc wzrósł o 1 p.p. do 89,7%.

Łączny przychód wzrósł o 34 mln GBP do 931 mln GBP, a przychód na miejsce wzrósł o 0,8% według danych raportowanych (+3,7% przy założeniu stałych kursów walutowych) osiągając poziom 56,16 GBP na miejsce. Takie wyniki udało się osiągnąć dzięki uważnej alokacji kapitału w całej sieci, podjęciu działań ukierunkowanych na zwiększenie przychodów, wdrożeniu projektów cyfryzacyjnych oraz zwiększeniu liczby pasażerów biznesowych.

Utrzymanie przewagi kosztowej

Koszt na miejsce w skali całego roku będzie zgodny z prognozami ogłoszonymi podczas prezentacji wyników za cały rok i wzrośnie o 2% przy założeniu stałych kursów walutowych. Zgodnie z prognozami, w omawianym kwartale koszt na miejsce, bez uwzględnienia kosztów paliwa, spadł o 0,2% według danych raportowanych i wzrósł o 3,7% przy założeniu stałych kursów walutowych.

Wzrost kosztu na miejsce przy założeniu stałych kursów walutowych wynika przede wszystkim z oczekiwanego wzrostu opłat na lotniskach regulowanych, głównie w Niemczech i we Włoszech. Jest on również związany z  kosztami osobowymi dotyczącymi tworzenia dobrze funkcjonującego zaplecza operacyjnego w perspektywie otwarcia nowych baz, ze strukturyzacją nakładów na marketing w ramach kampanii o punktualności skierowanej do podróżnych biznesowych oraz z wzrostem kosztów utrzymania w związku ze starzeniem się floty.

Koszt na miejsce z uwzględnieniem kosztu paliwa spadł o 2,0% według danych raportowanych i wzrósł o 1,6% przy założeniu stałych kursów walutowych.

Osiągnięcie silnej pozycji 1 i 2 w sieci

Linia easyJet zwiększyła częstotliwość lotów m.in.  na trasie Genewa–Londyn Gatwick oraz połączyła funkcjonujące już bazy, np. Amsterdam–Hamburg.

Uważne zarządzanie kapitałem

Dobra sytuacja w bilansie spółki według stanu na 31 grudnia 2014 roku – saldo gotówki i depozytów na rynku pieniężnym wyniosło 913 mln GBP.

Liczba rezerwacji na pierwsze półrocze jest zbliżona do liczby z ubiegłego roku, spółka spodziewa się więc straty przed opodatkowaniem za pierwsze półrocze w wysokości 10–30 mln GBP, zakładając standardowy poziom zakłóceń (w ubiegłym roku linia ogłosiła stratę w wysokości 53 mln GBP w pierwszym półroczu).

Komentarz Carolyn McCall, Prezes easyJet:
– Spółka easyJet dobrze rozpoczęła ten rok i  w dalszym ciągu realizuje strategię mającą na celu ułatwienie podróżowania i oferowanie niskich cen biletów. Wyniki sieci w październiku były bardzo dobre, zwłaszcza te dotyczące lotów turystycznych z Wielkiej Brytanii do miejscowości nadmorskich oraz  tras krajowych we Francji. Po pracowitym wrześniu, zainteresowanie turystów lotami nie słabło.

W omawianym kwartale zwiększyliśmy potencjał naszej sieci dzięki dodaniu 500 tys. miejsc w samolotach na trasach z lotnisk, na których mamy czołową pozycję wśród przewoźników. Ten ruch w połączeniu z kampanią reklamową skierowaną do osób podróżujących w celach biznesowych pozwoliły sprzedać w pierwszym kwartale rekordową liczbę biletów w tym segmencie.

Spółka easyJet w dalszym ciągu będzie wypracowywać zysk i zapewniać akcjonariuszom zwrot z powierzonego kapitału.

Główne wyniki finansowe:

Okres trzech miesięcy kończący się:

31 grudnia 2014

30 grudnia 2013

Zmiana (w %)

       

Liczba pasażerów (w mln)

14,9

14,3

4,1%

Liczba miejsc (w mln)

16,6

16,1

2,9%

Współczynnik obłożenia miejsc (w %)

89,7%

88,7%

1 p.p.

       

Przychód całkowity (w mln GBP)

931

897

3,8%

Przychód z usług przewozowych (w mln GBP)

916

883

3,8%

Przychód z pozostałych usług (w mln GBP)

15

14

4,2%

       

Całkowity przychód na miejsce zaraportowany
(w GBP) 

56,16

55,71

0,8%

Przychód z usług przewozowych na miejsce (w GBP), wg stałych kursów walut

57,76

55,71

3,7%

Przychód z usług przewozowych na miejsce (w GBP)
wg danych raportowanych

55,27

54,83

0,8%

Przychód z pozostałych usług na miejsce (w GBP)

0,89

0,88

1,2%

       

Całkowity przychód na pasażera (w GBP)

62,64

62,82

-0,3%

       

Średnia liczba posiadanych/leasingowanych samolotów

226

217

3,9%

Średnia liczba samolotów wykonujących loty

211

204

3,3%

Średni czas wykorzystania własnych samolotów
(liczba godzin na dzień)

9,3

9,5

-1,5%

Średni czas wykorzystania samolotów wykonujących loty (liczba godzin na dzień)

10,0

10,1

-0,9%

Wskaźnik ASK (pasażerokilometry dostępne, w mld)

18

17,5

2,9%

Wskaźnik RPK (liczba pasażerów pomnożona przez przebyte odległości, w mld)

16,4

15,7

4,4%

Średnia długość trasy (w km)

1 089

1 089

0,0%

 

Lataj z easyJet z Krakowa! Sprawdź aktualną ofertę na www.easyJet.com!
easyJet Polska na Facebooku – zawsze najświeższe informacje.