mytaxi, aplikacja taxi dostępna w 9 krajach Europy, odnotowuje znaczny wzrost liczby kursów, które pasażerowie realizują poza swoim krajem. Wartość przejazdów generowanych przez przejazdy zagraniczne mytaxi w II połowie 2018 roku wzrosła o 170% (rok do roku). Już co dziesiąty pasażer taksówki w Warszawie pochodzi z innego kraju. Polscy użytkownicy mytaxi najczęściej podróżują m.in. do Barcelony, Berlina i Rzymu, a w Polsce taksówkę zamawiają najczęściej Niemcy i Hiszpanie.

Wzrost liczby przejazdów zagranicznych mytaxi potwierdza, że zamawianie taksówki przez aplikację jest dużym ułatwieniem podczas podróży poza krajem. Zagraniczne przejazdy realizują w dużej mierze klienci biznesowi, którzy korzystają z mytaxi w ramach Konta Firmowego.
Dzięki jednej aplikacji podróżujący mogą zamówić przejazd z lub na lotnisko, bez potrzeby wyszukiwania lokalnej korporacji mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający mytaxi w Polsce Wysoki udział przejazdów zagranicznych to również ogromna przewaga dla kierowców współpracujących z mytaxi, których baza pasażerów nie ogranicza się tylko do lokalnego rynku. Widzimy to szczególnie na przykładzie popularnych wśród turystów miast, takich jak Barcelona czy Rzym, w których co drugi pasażer mytaxi pochodzi z zagranicy.
Zestawienie danych mytaxi dotyczących przejazdów zagranicznych pokazało, które kierunki są popularne wśród Polaków oraz pasażerowie jakich narodowości korzystają z taksówek w Polsce. Spośród zagranicznych pasażerów taksówek w Polsce co piąty pochodzi z Niemiec, a co dziesiąty z Hiszpanii. Co ciekawe, w czołówce narodowości znaleźli się również Amerykanie. Zagraniczni pasażerowie taksówek w stolicy Polski stanowią 10%.
Prawie połowa (42%) kursów taxi realizowanych zagranicą przez Polaków odbywa się w Niemczech. W czołówce krajów, w których Polacy najczęściej zamawiają taxi, znajduje się również Hiszpania (20%), Irlandia (16%) i Włochy (9%).
Wraz ze wzrostem liczby międzynarodowych przejazdów, mytaxi rozszerza swoją działalność na kolejne miasta w Europie. Od początku 2018 roku udostępniło swoją usługę w dziewięciu nowych miastach: Porto, Nottingham, Brighton, Manchesterze, Edynburgu, Oxfordzie, Reading, Katowicach i Poznaniu. mytaxi planuje wystartować w kolejnych nowych miastach europejskich jeszcze w tym roku.