O zwycięstwo w konkursie ,,Mazowieckie Zdarzenie Muzealne – Wierzba’’ walczyła rekordowa liczba 94 wystaw, projektów i wydawnictw. Pierwsze miejsca zajęły m.in. wystawy Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie i Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie, a także projekty Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Muzeum DULAG 121 w Pruszkowie oraz wydawnictwo Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 Wśród zgłoszonych inicjatyw znalazły się m.in. te dotyczące różnych istotnych wydarzeń społeczno-politycznych, przemian, które przybliżały historię społeczności ewangelicznej i żydowskiej. Były wystawy dotyczące postaci, artystów, naukowców. Jednym słowem bardzo duże spektrum działalności muzealnej i to nas cieszy, bo z roku na rok nasza „Wierzba” cieszy się bardzo dużym powodzeniem – mówi z-ca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Agnieszka Kuźmińska

 

Wśród najciekawszych wystaw zorganizowanych przez mniejsze muzea najlepsza okazała się wystawa „Nić łącząca przeszłość z teraźniejszością”. Zaangażowanie w działania dawnych pracowników Zakładów Lniarskich oraz odtworzenie produkcji tkania to klucz do sukcesu Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie. W kategorii większych muzeów wygrała wystawa „Dom wieczności wezyra. Grobowiec Merefnebefa i jego odkrywca”, która prezentuje naturalnej wielkości makietę kaplicy grobowej Merefnebefa. Wśród projektów za najciekawszy uznano „Pieniądz to nie wszystko. Najstarsze środki płatnicze na terenach Polski – lekcje muzealne’’, który nie tylko przybliża tajniki średniowiecznych monet, ale daje też możliwość wybicia pamiątkowej monety. Najlepszym projektem otwartym okazał się „Pruszkowski Tydzień z Niepodległą” czyli cykl wydarzeń prezentujących pruszkowskie dążenia niepodległościowe. W jego programie znalazły się m.in. warsztaty, spacery historyczne, wykłady, spotkania, wystawy oraz gry miejskie i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

 

Konkurs „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” jest kierowany do placówek muzealnych na całym Mazowszu. Nagradzane są w nim wszelkie muzealne inicjatywy zarówno projekty, wydawnictwa, jak i wystawy. Mazowieckie muzea w ten sposób mogą zaprezentować swoje działania, a dodatkowo otrzymać prestiżowe wyróżnienie.

 

Od 12 lat w konkursie ,,Wierzba’’ nagradzane są najlepsze mazowieckie placówki muzealne. O laury w XII edycji ubiegała się rekordowa liczba 94 zdarzeń muzealnych w tym: 9 wystaw przygotowanych przez mniejsze muzea, 21 wystaw zorganizowanych przez większe muzea, 19 muzealnych projektów otwartych oraz 19 muzealnych projektów edukacyjnych i 26 wydawnictw.

 

Tegoroczni laureaci w poszczególnych kategoriach:

 

Kategoria „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez większe muzeum”:

 

I miejsce – wystawa pt. „Dom wieczności Wezyra. Grobowiec Merefnebefa i jego odkrywca” – Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie;

II miejsce – wystawa pt. „Ludowe stradivariusy” – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu;

III miejsce ex aequo –

  • wystawa pt. „Od Malewicza do Strzemińskiego” – Muzeum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu;
  • wystawa pt. „Galeria Wzornictwa Polskiego” – Muzeum Narodowe w Warszawie.

 

Wyróżnienia:

·        projekt pt. „Modernizacja części wystawy stałej – sekwencji Pawiacki Dzień 1939-1944” – Muzeum Niepodległości w Warszawie;

·        wystawa pt. „O potrzebie Tworzenia Widzeń 1929-2017” – Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku;

·        wystawa pt. „Syrena herbem Twym zwodnicza” – Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie;

 

Kategoria „Najciekawsze wystawy zorganizowane przez mniejsze muzea”:

 

I miejsce – wystawa pt. „Nić łącząca przeszłość z teraźniejszością” – Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie;

II miejsce  – wystawa pt. „Ewangelicy w dawnym Żyrardowie” – Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie;

III miejsce – wystawa pt. „NON POSSUMUS” – Muzeum Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Warszawie.

 

Wyróżnienia:

·        wystawa pt. „LOPP – Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej’” – Muzeum Historyczne w Legionowie;

·        wystawa pt. „Skarby Archeologiczne Zawkrza – 45 lat badań terenowych Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie’’ – Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie;

·        wystawa pt. „Krzemieniec – Ateny Wołyńskiej. Miasto Juliusza Słowackiego w kolekcji Stanisława Ledóchowskiego” – Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

 

Kategoria „Muzealny projekt edukacyjny”:

 

I miejsce – projekt pt. „Pieniądz to nie wszystko. Najstarsze środki płatnicze na terenach Polski – lekcje muzealne” – Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie;

II miejsce – projekt pt. „Industrialna Fabryka Talentów” – Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie;

III miejsce – projekt pt. „Stacja Dzieci” – Stacja Muzeum w Warszawie.

 

Wyróżnienia:

·        projekt pt. „Rodzinne soboty i niedziele w muzeum romantyzmu w Opinogórze’’ – Muzeum Romantyzmu w Opinogórze;

·        projekt pt. „Lekcja edukacyjna Anatomia sportu” – Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie;

·        projekt pt. „Zwrotnik Kultury – Akademia Animatorów w Muzeum Azji i Pacyfiku” – Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

 

Kategoria „Muzealny projekt otwarty”:

 

I miejsce – projekt pt. „Pruszkowski Tydzień z Niepodległą” – Muzeum DULAG 121 w Pruszkowie;

II miejsce – projekt pt. „Sztuka Dar Mazowsza” – Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie;

III miejsce  projekt pt. „Powrót Zabytkowego Parowozu Px 29-1704 i Pociągu Retro” – Stacja Muzeum w Warszawie.

 

Wyróżnienia:

·        projekt pt. „FESTIWAL RZEMIEŚLNNIKÓW. KRAWCY I SKÓRNICY” – Muzeum Warszawskiej Pragi w Warszawie;

·        projekt pt. „Konserwacja drewnianej tablicy z legionowskiego getta” – Muzeum Historyczne w Legionowie.

 

Kategoria „Wydawnictwa muzealne”:

 

I miejsce – wydawnictwo pt. „Muzea uczelniane. Katalog, red. Dr hab. Hubert Kowalski, dr n. med. Magdalena Grassmann, dr n. med. Marek Bukowski, mgr Joanna Ślaga, mgr Marta Piszczatowska” – Muzeum Uniwersytet Warszawski;

II miejsce ex aequo –

·        wydawnictwo pt. „Album Secesja. Zbiory i ekspozycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Autorzy: Mariola Adamska, Michał Burdziński, Anna Dylicka, Mariusz Andrzej Kaprzak, Barbara Rydzewska, Leonard Sobieraj, Małgorzata Szadkowska, Grażyna Tryka” – Muzeum Mazowieckie w Płocku;

·        wydawnictwo pt. Gdy Europa mówiła po francusku ”Marc Fumaroliia’’ – Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie;

III miejsce ex aequo –

·        wydawnictwo pt. „Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie” – Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum;

·        wydawnictwo pt. „Zbiór praw sądowych na mocy konstytucji roku 1776 przez J.W. Andrzej Zamoyskiego ex-kanclerza koronnego, Kawalera Orderu Orła Białego, ułożony y na Seym roku 1778 podany – reprint wraz ze Wstępem oraz Słownikiem wyrazów i zwrotów staropolskich, prawniczych, łacińskich, nazw geograficznych oraz osób autorstwa Jerzego Piotrowskiego” – Muzeum Historyczne w Legionowie.

 

Wyróżnienia:

·        wydawnictwo pt. „Biedermeier” – Muzeum Narodowe w Warszawie;

·        wydawnictwo pt. „Teatr. Refleksy i refleksje. Zbiory Muzeum Teatralnego w Warszawie. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Andrzeja Kruczyńskiego” – Muzeum Historyczne w Legionowie;