Zrzeszenie agentów IATA, internetowe biura podróży, lotniska regionalne, a także inne podmioty szeroko pojętej branży turystycznej wystosowali List Otwarty do Prezesa Rady Ministrów ‒ Mateusza Morawieckiego z apelem o zminimalizowanie restrykcji w zakresie lotów międzynarodowych.
Pod listem podpisali się m.in. Prezes ZA IATA, Prezesi największych internetowych biur podróży w Polsce, Prezesi lotnisk regionalnych w Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Olsztynie, Prezesi ogólnopolskich i lokalnych biur podróży, a także kadra zarządzająca spółek z szeroko pojętej branży turystycznej.

W liście wskazują, że restrykcje zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2020 roku nie są w pełni uzasadnione, powołując się na najnowsze badania naukowe w zakresie rozprzestrzeniania się SARS-CoV-19 w samolotach. Co więcej, w liście odwołują się do wartości dodanej generowanej przez branżę turystyczną, a także wyniki sprzedażowe w okresie letnim.

Sygnatariusze listu apelują do rządzących o równe traktowanie i zminimalizowanie ograniczeń dla transportu lotniczego i przywrócenie swobody w podróżowaniu, by zredukować dalsze negatywne skutki ekonomiczne dla branży turystycznej i gospodarki ogółem.

pełny list:

List otwarty_11.09.2020