12.10.2020 w formie online, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Site
Polska, prowadzone przez Prezes Stowarzyszenia – Grażynę Grot-Duziak.
NWZC procedowało proponowane przez Zarząd Stowarzyszenia zmiany w statucie.
Większością głosów przyjęto uchwałę o prowadzeniu działalności gospodarczej w
odniesieniu do konkretnych PKD.

„To nowy i ciekawy etap w życiu naszego stowarzyszenia. Możliwość prowadzenia
działalności gospodarczej otwiera przed nami nowe perspektywy w różnych obszarach.
Procedura ta w pierwszej  kolejności niezbędna jest do zakończenia procesu uzyskania zgody
na certyfikowanie pilotów incentive.

Jest to już ostatni krok tej aplikacji w Ministerstwie Rozwoju. Przeszliśmy długą drogę od
momentu  stworzenia założeń tego projektu do ostatecznej zgody MR.
I choć czasy nie najlepsze dla szkoleń i certyfikowania pilotów, to wierzymy, że czas
wyjazdów incentive powróci i dobrze wyszkolone kadry będą w cenie.
W tej nowej rzeczywistości widzimy wiele zagrożeń, ale staramy się patrzeć w przyszłość i
odkrywać nowe szanse” -mówi  Grażyna Grot-Duziak, Prezes Site Polska.