Według danych czeskiego Urzędu Statystycznego, w głównym
sezonie turystycznym (lipiec – wrzesień) w czeskich hotelach,
pensjonatach i na kempingach zakwaterowało się niemal
6 milionów gości. Spędzili oni w obiektach zakwaterowania
17,4 miliona nocy.

Całkowita liczba gości, w porównaniu do tego samego okresu
poprzedniego roku, spadła o 21 %. Turystów zagranicznych ubyło niemal
o 70 %, natomiast liczba krajowych turystów wzrosła o 17 %. Czesi
stanowili więc w trzecim kwartale ponad trzy czwarte wszystkich gości
w obiektach zbiorowego zakwaterowania w Czechach.
Najliczniej odwiedzanym w trzecim kwartale był Region
Południowoczeski. Liczba gości w tym regionie, w porównaniu do
ubiegłego roku, wprawdzie spadła, ale wzrosła ilość noclegów. Największy
spadek przenocowań odnotowano w Pradze (70%).

We wszystkich regionach Czech nastąpił spadek liczby turystów
zagranicznych i wzrost liczby turystów krajowych. Z zagranicy przybywali
najczęściej goście z krajów sąsiednich – Niemcy (419 tys.), Polacy (158
tys.), Słowacy (123 tys.) i Austriacy (44 tys.). Listę TOP 5 zamykają turyści
z Holandii (43 tys.).