Grupa Polskiego Holdingu Hotelowego ze względu na obecną sytuację epidemiczną w kraju
w środę, 21 października ponownie uruchomi izolatorium, tym razem w hotelu Wieniawa we
Wrocławiu. Będą tam przebywały osoby oczekujące na wynik testu na obecność wirusa SARS-
CoV-2 lub chorzy na COVID-19 z łagodnym przebiegiem choroby. Do dyspozycji pacjentów
oddanych zostało 150 pokoi.

Na mocy podpisanej umowy izolatorium zostanie uruchomione w środę, 21 października br.
Udostępnienie obiektu nastąpi na podstawie wytycznych, zawartych w Zarządzeniach Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzięki temu hotel Wieniawa zostanie przekształcony
w izolatorium, które będzie obsługiwane przez Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.
Przygotowano w nim 150 pokoi, każdy z osobnym węzłem sanitarnym.
W budynku izolatorium zostały wyznaczone nieprzecinające się strefy poruszania i przebywania dla
osób chorych i zdrowych. Szpital zapewnia opiekę medyczną, natomiast hotel przygotowuje posiłki.
Ponadto, Dolnośląskie Centrum we Wrocławiu zapewni obsłudze izolatorium środki ochrony
osobistej. Koszty funkcjonowania obiektu pokrywa NFZ.

Polski Holding Hotelowy od samego początku pandemii w marcu br. podjął inicjatywę włączenia się
do walki z nieuchronnie zbliżającym się kryzysem. W porozumieniu z polskimi władzami podjęto
szereg działań społecznych wspierających kadrę medyczną walczącą na pierwszej linii frontu m.in.
poprzez dostarczanie darmowych posiłków służbom medycznym, wsparcie infolinii NFZ oraz GIS,
otwarcie pierwszych w Polsce hoteli dla medyków i izolatoriów oraz udostępnienie pokoi dla
pacjentów onkologicznych Instytutu Matki i Dziecka.