W piątek 6 listopada między godz. 11:00, a 13:00 przedstawiciele 4 branż – BRANŻY
EVENTOWEJ*, BRANŻY HOTELOWEJ, BRANŻY FITNESS ORAZ BRANŻY GASTRONOMICZNEJ
spotkają się na Placu Zamkowym w Warszawie gdzie będą składali podpisy pod petycją
branż.

*“BRANŻA EVENTOWA”, w tym m.in. konferencje / targi / kongresy/ turystyka biznesowa czy
wydarzenia artystyczno-rozrywkowe, jak np. koncerty / festiwale muzyczne oraz firmy z
zaplecza technicznego wydarzeń, targów, imprez rozrywkowo-artystycznych wraz z
transportem autokarowym i samolotowym.
Branże te tworzą blisko 3 mln miejsc pracy, które obecnie są zagrożone. Ze względu na
obostrzenia państwowe, przedsiębiorcy nie są w stanie dalej ekonomicznie funkcjonować.
Przygotowali więc pakiet kompleksowych rozwiązań, które pozwolą na wsparcie, ale przede
wszystkim na umożliwienie dalszej egzystencji zamkniętych branż.
Celem piątkowego spotkania jest zebranie jak największej liczby podpisów pod dokumentem
zawierającym sześć postulatów dotyczących rządowego wsparcia.

Postulaty zamkniętych branż:
1. UMORZENIE W 100% SUBWENCJI PFR DLA FIRM Z SEKTORA BRANŻ DOTKNIĘTYCH
OGRANICZENIAMI
Całkowite umorzenie subwencji PFR dla przedsiębiorstw z sektora najbardziej
poszkodowanych branż, mogących udowodnić spadek przychodów rok do roku o minimum
50%, w dowolnych dwóch miesiącach, od lipca 2020 r. do zakończenia stanu epidemicznego.
2. DODATKOWY NABÓR SUBWENCJI PFR DLA BRANŻ DOTKNIĘTYCH OGRANICZENIAMI
Ponowny nabór wniosków do PFR dla firm z sektora najbardziej poszkodowanych branż,
mogących udowodnić spadek przychodów rok do roku o minimum 50%, w dowolnych 4
miesiącach, od lipca 2020 do zakończenia stanu epidemicznego, niezależnie od liczby
zatrudnionych pracowników.
3.REKOMPENSATY ZA OKRES OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
Dofinansowanie działalności w wysokości 50% przychodów odpowiadających analogicznemu
okresowi z 2019 r., przez czas trwania ograniczenia działalności danej branży.
4. ZAWIESZENIE SPŁAT KREDYTÓW / LEASINGÓW
Zawieszenie spłaty kredytów hipotecznych/rat leasingowych dla firm z sektora najbardziej
poszkodowanych branż, mogących udowodnić spadek dochodów rok do roku o minimum
50%, w dowolnych dwóch miesiącach, od września 2020 r.
5. DALSZE DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PRACY
• Dofinansowanie do obniżonego wynagrodzenia do 80% etatu, w wysokości 40%
pierwotnego wynagrodzenia.
• Dofinansowanie przestojowego w przypadku obniżenia wynagrodzenia o 50%, w kwocie
minimalnego wynagrodzenia
(w okresie od października 2020 r. do marca 2021 r.) lub przez okres zamknięcia branży + 1
miesiąc na ponowny „rozruch” przedsiębiorstwa.
• Abolicja składek ZUS oraz postojowe (w tym dot. umów cywilnoprawnych) w okresie od
dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. dla wszystkich przedsiębiorstw z naszych
branż (w tym włączenie dodatkowych PKD, jak m.in. 73.11.z dot. szczególnie agencji
eventowych oraz firm realizujących zabudowę targową.)
6. WPROWADZENIE KRYTERIUM SPADKU OBROTÓW DO ZASTOSOWANIA WE WSZYSTKICH
FORMACH POMOCY ZE STRONY PAŃSTWA, WRAZ Z IDENTYFIKACJĄ POPRZEZ PKD BRANŻY
/PRZEMYSŁU SZCZEGÓLNIE DOTKNIĘTEGO PRZEZ KRYZYS

Zastosowanie kryterium spadku obrotów połączonego z określonym kodem PKD lub
oświadczeniem przedsiębiorcy dot. funkcjonowania w branży, która poprzez ograniczenia ze
strony administracji państwowej, poniosła i ponosi dotkliwe straty.

W imieniu BRANŻ ZAMKNIĘTYCH zapraszamy na Plac Zamkowy do złożenia podpisu pod
petycją.
Link do petycji online, która zawiera pełną treść listu z postulatami: https://bit.ly/3l1LN3Q
Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2147088045434619

Organizatorami spotkania, które odbędzie się na Placu Zamkowym w Warszawie są: Rada
Przemysłu Spotkań i Wydarzeń (TUgether), Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Izba
Gospodarcza Gastronomii Polskiej, Polska Federacja Fitness.
Miejsce: Plac Zamkowy
Godzina: od 11:00
Cel: Zbiórka jak największej liczby podpisów.
Charakter wydarzenia jest podyktowany obecnymi przepisami i ograniczeniami
związanymi z pandemią Covid-19. Osoby podpisujące petycję proszone są o przyniesienie
własnego długopisu, zachowanie dystansu społecznego oraz noszenie maseczek.