W Zjednoczonych Emiratach Arabskich publiczne placówki służby zdrowia wykonały ponad
10 milionów testów. Jest to pierwszy kraj na świecie, w którym liczba testów na wykrycie
koronawirusa przekroczyła liczbę ludności.

Omar Abdulrahman Al Hammadi, rzecznik rządu ZEA, przedstawił statystyki liczby
wykonanych testów na COVID-19 w okresie od 30 września do 6 października 2020 r. W tym
czasie w całym kraju wykonano 720 802 testy, tj. o 8% więcej niż we wcześniejszym tygodniu.
Wykryto 7 704 nowe przypadki zakażeń, co oznacza 16% wzrost zachorowań w stosunku do
poprzedniego tygodnia. Odsetek testów z wynikiem pozytywnym wyniósł 1%, kształtując się
na poziomie zbliżonym do wcześniejszego tygodnia.
Rzecznik poinformował również, że w badanym okresie wyzdrowiało 8 018 osób, co oznacza
wzrost o 23% w stosunku do poprzedniego tygodnia. Liczba zgonów wyniosła 19 – wzrost o
73% w porównaniu z wcześniejszym tygodniem.

Al Hammadi zwrócił uwagę na determinację rządu ZEA i jego skuteczną działalność w
kluczowych dla państwa obszarach, m.in. w sektorze edukacji. W krótkim czasie szkolnictwo
odnotowało spektakularny sukces dzięki odpowiedniemu przygotowaniu krajowej
infrastruktury edukacyjnej i wdrożeniu najnowszych technologii zapewniającej ciągłość
procesu kształcenia oraz zastosowaniu środków zapewniających bezpieczeństwo uczniom
i pracownikom placówek edukacyjnych.
Rzecznik podkreślił, że w bieżącym roku szkolnym 83% placówek edukacyjnych w ZEA
(1 025 szkół) działa w systemie zdalnego nauczania. Jedynie 17% szkół (212 placówek)
pozostaje przy tradycyjnym systemie nauczania, co powoduje, że w trybie stacjonarnym
kształci się 201 797 uczniów.