Ecco Holiday odnowiło gwarancję ubezpieczeniową na kolejny rok. Nowa polisa obowiązywać będzie od 20 czerwca 2014 do 19 czerwca 2015 i opiewać będzie na kwotę ponad 14 mln zł.     W szczycie sezonu klienci firmy będą więc zabezpieczeni podwójnie, na łączną sumę ponad   28 mln zł. Mimo to organizator nie rezygnuje z dodatkowego ubezpieczania wpłat swoich klientów. Jak podał wczoraj Dziennik Gazeta Prawna „Ecco Holiday jest najbezpieczniejszym z punktu widzenia klientów polskim touroperatorem”.

W wydaniu Dziennika Gazety Prawnej z dnia 16 czerwca czytamy: „Listy najbardziej wiarygodnych biur podróży specjalizujących się w wycieczkach nie otwierają bynajmniej najwięksi touroperatorzy, jak Itaka, Neckermann, TUI czy Rainbow Tours. Najbezpieczniejsze jest Ecco Holiday[…]”

Nie tylko dobre wyniki finansowe decydują o stabilności firmy. – tłumaczy w artykule Andrzej Betlej, ekspert TravelData. – Największy wpływ na bezpieczeństwo klientów biura podróży ma relacja jego funduszy własnych do rozmiarów działalności turystycznej mierzonej przychodami ze sprzedaży imprez turystycznych. To jest kluczowym elementem dla stabilności biznesowo-finansowej danego touroperatora. Kolejnym elementem zabezpieczającym interesy klientów jest gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa. Na co dzień jej rola jest uśpiona, jednakże zaczyna mieć znaczenie, gdy biuro ogłasza niewypłacalność. Dopiero wówczas zachodzi potrzeba sięgnięcia po awaryjne środki pozabilansowe, czyli do zewnętrznej gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, by zaspokoić roszczenia poszkodowanych klientów. Służy ona przede wszystkim do pokrycia kosztów sprowadzenia klientów niewypłacalnego biura z zagranicy, a w drugiej kolejności – do zwrotu klientom środków wpłaconych na imprezy turystyczne, które nie zostały zrealizowane lub zostały zrealizowane tylko częściowo.

Niestety, nie zawsze wysokość gwarancji adekwatna jest do wysokości powstałych roszczeń. Kilka dni temu zapadł wyrok w sprawie pomocy finansowej udzielonej przez marszałka województwa wielkopolskiego turystom upadłego biura podróży Alba Tour. Sąd pierwszej instancji wydał wyrok odmowny, który uzasadnił tym, że marszałek nie musiał ściągać do Polski wszystkich turystów jeśli środki z gwarancji nie były wystarczające. Decyzje poparł też sąd drugiej instancji. Między innymi stąd decyzja zarządu Ecco Holiday o dodatkowym ubezpieczeniu klientów tego biura, w ramach którego towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje klientowi zwrot 100% dokonanej wpłaty w ciągu 30 dni, z powodu niezrealizowania umowy przez organizatora. Jest to jedyne tego typu ubezpieczenie w Polsce i póki co, klienci Ecco Holiday są jedynymi, którzy mogą mieć pewność, że nie stracą wpłaconych pieniędzy.

Obecny sposób naliczania gwarancji nadal nie zagwarantuje zwrotu 100% wpłaconych pieniędzy każdemu turyście, a tak być powinno.- mówi Grzegorz Płókarz, Prezes Zarządu Ecco Holiday – Zatem zmiana ustawy w ubiegłym roku zupełnie nic nie wniosła w tym zakresie. „Złoty” środek w postaci Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, upadł zanim powstał. Oznacza to, że w dalszym ciągu nie ma kompleksowych rozwiązań, pozwalających czuć się polskim turystom komfortowo i bezpiecznie. Czyli brak implementacji unijnej dyrektywy, co może być podstawą do nałożenia na Polskę wysokich kar ze strony Unii Europejskiej. A rozwiązanie jest niemal w zasięgu ręki w postaci obowiązkowego OC dla organizatorów turystyki, do wysokości wyrządzonej szkody. Zanim jednak taki produkt towarzystwa ubezpieczeniowe nam, organizatorom, udostępnią, będziemy konsekwentnie dbali o bezpieczeństwo klientów Ecco Holiday, aby mogli mieć pewność, że nie stracą swoich pieniędzy, a tym bardziej marzeń o wakacyjnych podróżach.

W ubiegłym roku Ecco Holiday wypracowało łączny zysk netto w wysokości 9,57 mln zł, uzyskując przy tym najwyższy w historii firmy poziom rentowności. Kapitały własne spółki za rok 2013 wynoszą 47,54 mln złotych. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na www.wczasopedia.pl