Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że w mocy pozostaje ostrzeżenie z 22 maja 2014 roku i ponownie apeluje do obywateli polskich o powstrzymanie się od wszelkich podroży do Libii.

W związku z trwającymi w Trypolisie walkami oraz sytuacją bezpieczeństwa w całym kraju, MSZ zdecydowanie zaleca również obywatelom polskim już przebywającym w tym kraju rozważenie możliwości opuszczenia Libii wszelkimi dostępnymi środkami komercyjnymi do czasu unormowania się sytuacji. Osoby, które wbrew powyższemu zdecydują się na pozostanie w Libii powinny brać pod uwagę, że w związku z nieprzewidywalnością rozwoju sytuacji polskie służby konsularne mogą mieć bardzo ograniczoną możliwość świadczenia pomocy konsularnej.

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: //poczta.home.pl/mail/write?to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl