Dane rynkowe wskazują, że rok 2016 był rekordowy dla inwestorów na rynku nieruchomości zarówno po stronie popytowej, jak i podażowej. Niskie stopy procentowe, dające szerokie możliwości finansowania czy niestabilność rynków kapitałowego i walutowego, determinująca poszukiwanie alternatywnych metod lokowania gotówki, w oczach inwestorów inwestycje w nieruchomości stawiają jako atrakcyjna i bezpieczna forma inwestowania

 

Łączna liczba Polaków mieszkająca w wynajmowanych mieszkaniach przekracza 2 mln osób, a w 2017 roku przewidywany jest 10% wzrost. Udział najmu w krajowym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych wynosi ok. 5%, podczas gdy w krajach zachodniej Europy poziom ten osiąga 15-20%. Przewidujemy, że trend wzrostowy będzie się utrzymywał i w perspektywie dekady zbliży się do średniej unijnej (ok. 18%). Proces rozwoju rynku najmu w Polsce będzie też determinowany przez rządowy program Mieszkanie+, jednak trudno w tej chwili jednoznacznie ocenić w jakim stopniu będzie on odpowiedzialny za przyszłe wzrosty.

 

Rynkowi najmu sprzyjają zmiany społeczno-demograficzne. Nowy styl życia i pracy, przejawiające się zwiększoną mobilnością pracowników i brakiem przywiązania do własności mieszkania obniżają presję posiadania własnego M. Dodatkowo zmiany na rynku kredytów hipotecznych, podnoszące minimalny wkład własny do 20% utrudniają i zniechęcają młodych ludzi do zaciągania wieloletnich zobowiązań.

 

Średnia rentowność inwestycji w nieruchomości na wynajem oscyluje w okolicach 5%, jednak w największych aglomeracjach: Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu i Łodzi można osiągnąć 1 do 2 p.p. więcej. Osobną kategorię stanowią najbardziej atrakcyjne i prestiżowe lokalizacje o charakterze biznesowym lub turystycznym, gdzie poza rentownością powyżej średniej rynkowej, inwestor może liczyć na podwyższanie jej wartości w długim okresie. Prestiżowe nieruchomości są bezpieczną formą budowania majątku dla pokoleń i stanowią jedną z bezpieczniejszych form lokowania kapitału. Doświadczenia na zagranicznych rynkach nieruchomości prestiżowych pokazują, że tego rodzaju apartamenty w czasie kryzysu tracą najmniej na wartości, a dodatkowo najszybciej wracają do poziomu sprzed recesji.

 

„Najlepiej wynajmują się małe lokale” – to powszechne stwierdzenie, którym kierują się inwestorzy na rynku najmu. Zasadą tą coraz częściej kierują się inwestorzy wynajmujący mieszkania powyżej 50 m2, którzy decydują się na strategię podziału mieszkań na pokoje, co pozwala zdyskontować posiadanie większego lokalu – zwiększyć rentowność i zmniejszyć okresy pustostanu. Mając to na uwadze deweloperzy przygotowali rozwiązania, które dzięki multifunkcjonalnym rozwiązaniom zachęcą klientów do zakupu zdecydowanie większych lokali.

 

Na rynku pojawiają się innowacyjne oferty nieruchomości inwestycyjnych, które są ciekawą alternatywą lokaty kapitału dla typowych apartamentów inwestycyjnych. Są one odpowiedzią na zapotrzebowanie inwestorów otwartych na innowacyjne rozwiązania.

 

Jeden z naszych klientów (Pan Andrzej), którego córka w przyszłym roku rozpoczyna studia medyczne w Trójmieście, zakupił „multi apartament inwestycyjny” w kompleksie Deo Plaza na Wyspie Spichrzów w Gdańsku. Główną ideą takiego rozwiązania jest zaaranżowanie ponad 90 metrowej nieruchomości na 3 samodzielne apartamenty z łazienkami połączone wspólnym korytarzem, zamykane kartą magnetyczną. Apartament może być wynajmowany jako jedna całość lub każdy z pokoi w formie oddzielnych jednostek inwestycyjnych. Dzięki temu łatwiej zorganizować dziania operacyjne i zarządzać nieruchomością. Co więcej, bliskość hotelu w całym kompleksie pozwala na skorzystanie z usług sprzątania, czy innych usług świadczonych w ramach działalności hotelowej, dodatkowo zwiększając atrakcyjność inwestycji.

 

Pan (Andrzej) chce pomóc córce w atrakcyjnym zakwaterowaniu córki, która poza edukacją medyczną ma też rozwijać zmysł przedsiębiorczości zajmując się obsługa najmu 2 pozostałych pokoi w „multiapartamencie”. Taki układ ponadto pozwala córce klienta na wygodne przyjęcie rodziców, czy dalszej rodziny. Coraz bardziej popularne rozwiązania w modelu „sharing” i filozofii systemów rezerwacyjnych jak Airbnb dadzą jej szerokie możliwości poznawania i nawiązywania międzynarodowych kontaktów, jednocześnie finansując w ten sposób koszty zakupu i posiadania takiej nieruchomości.