Już po raz ósmy przedstawiciele mazowieckich samorządów, organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju turystyki, a także przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej obradowali na temat stanu mazowieckiej turystyki. Wczoraj w radomskiej „Elektrowni” odbył się Sejmik Turystyczny Województwa Mazowieckiego.

W spotkaniu wzięli udział marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Leszek Ruszczyk.
– Cieszy mnie to, że Mazowsze ma coraz więcej do zaoferowania dla turystów. To już nie tylko zabytki historyczne, ale też ciekawe imprezy kulturalne, nowe ścieżki i szlaki czy nagrodzone dzisiaj produkty turystyczne ¬ wiele z nich powstało dzięki wsparciu ze strony samorządu czy środków unijnych. – mówił marszałek Adam Struzik.
Gospodarzem tegorocznego sejmiku był Radom i nowo otwarte Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. Tematem przewodnim była Strategia Rozwoju Turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014-2020. W trakcie obrad oficjalnie otwarto debatę społeczną nad projektem tego dokumentu. Po konsultacjach, formalnym zatwierdzeniu i przyjęciu – strategia będzie najważniejszym dokumentem w planowaniu i kreowaniu polityki turystycznej naszego województwa. Podczas sejmiku radomskie instytucje kultury prezentowały i zachęcały do korzystania z bogatej oferty kulturalnej i turystycznej. Wśród nich do najciekawszych należy niewątpliwie nowy radomski projekt kulturalny – 26-600 Strefa kultury.
Na sejmiku rozstrzygnięto i wręczono nagrody w konkursie na „Najlepszy produkt turystyczny 2014”. Certyfikatami nagrodzono: Muzeum Powstania Warszawskiego; Park Edukacji i Rozrywki  Farmę Iluzji; Muzeum Żydów Mazowieckich; Hotel Zamek w Pułtusku za projekt „Dzień Tradycji Rzeczypospolitej”. Widowisko edukacyjno-historyczne. Ogólnopolski Turniej Husarski”, Fundację Szerokie Wody za projekt Flis Festival; Muzeum Wsi Radomskiej za projekt „Zdarzyło się kiedyś nad wodą”. Certyfikaty wręczył  marszałek Adam Struzik, Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Jan Błoński prezes zarządu MROT-u.
Spotkanie zakończył wernisaż wystawy „Dzieło Oskara Kolberga. Podstawa źródłowa
i inspiracja” w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze – oddziale Muzeum Wsi Radomskiej
Nowoczesna, multimedialna wystawa prezentuje muzealne zasoby dokumentujące spuściznę artystyczną i naukową Oskara Kolberga.