Raport okresowy za okres listopad 2013-lipiec 2014: Na rynku pełnym wyzwań coraz więcej pasażerów wybiera SAS

Trzeci kwartał 2014 (okres maj-lipiec 2014) – kluczowe punkty:

• Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 756 mln SEK

• Ruch obsługiwany przez SAS wzrósł o 9,6%

• Wskaźnik wykorzystania miejsc wzrósł do rekordowego poziomu 81,9%

• Liczba pasażerów SAS wzrosła o 700 000 w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku rozliczeniowym