Komisja Europejska przyznała Znak Dziedzictwa Europejskiego dziewięciu nowym obiektom. Wśród nich znalazło się Muzeum Archidiecezjalne w Ołomuńcu, znajdujące się na Zamku Przemyślidów.


W Muzeum Archidiecezjalnym przechowywane są dzieła sztuki diecezji ołomunieckiej. Muzeum znajduje się w Domu Kapituły na Zamku Przemyślidów. O jego tysiącletniej historii świadczą zachowane ruiny pałacu książąt i biskupów. 


Zamek Przemyślidów i Muzeum Archidiecezjalne umacniały pozycję Moraw w dziejach Europy.   Miejsce to, dzięki dużemu zaangażowaniu arcybiskupów morawskich,  odgrywało rolę głównego ośrodka  wczesnego chrześcijaństwa, stanowiło przykład ochrony dziedzictwa kulturowego w regionie.