Minister Spraw Zagranicznych Norwegii Børge Brende zapowiedział przekazanie Światowej Organizacji Zdrowia 10 mln NOK na rzecz walki z wirusem Zika.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) odegrała kluczową rolę podczas wybuchu wirusa Ebola, który spustoszył wiele krajów Afryki Zachodniej w roku 2015. Jednak organizacja była krytykowana za zbyt wolną reakcję i brak koordynacji działań.

 

„Zarówno Światowa Organizacja Zdrowia, kraje dotknięte wirusem, jak i darczyńcy muszą wyciągnąć wnioski z epidemii wirusa Ebola. Istotne jest teraz , aby WHO szybko i zdecydowanie podejmowała wysiłki w celu zwalczania wirusa Zíka, który jest przenoszony przez komary”, powiedział Børge Brende.

 

WHO jest międzyrządową, niezależną,  wyspecjalizowaną agencją do spraw opieki zdrowotnej w ramach ONZ. Norwegia jest jednym z największych darczyńców tej organizacji, przy czym w ubiegłym roku kwota norweskiego wsparcia dla WHO wyniosła 336, 5 mln NOK.