temat                           Jubileusz 125-lecia Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

miejsce                        Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, ul. Kredytowa 1

czas                             12 grudnia (czwartek) 2013 r., godz. 11.00

 

 

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie będzie obchodzić w czwartek swoje 125-lecie. Podczas jubileuszu zaprezentowany zostanie wieloletni dorobek instytucji, jak również zachodzące w muzeum zmiany. Ważną częścią uroczystości będzie nadanie honorowych medali „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz „Pro Masovia”. W uroczystości weźmie udział marszałek Adam Struzik. 

Muzeum powstało w 1888 r. Jest to jedno z najstarszych i największych muzeów etnograficznych w Europie. Przez 125 lat swojej działalności wielokrotnie przechodziło zmiany, a dzięki pozyskanym środkom unijnym i z budżetu województwa od 2010 r. trwały prace modernizacyjne, realizowane etapami.

Zabytkowy neorenesansowy budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyremontowano w nim piwnicę, wejście do gmachu, utworzono muzeum dla dzieci, bibliotekę oraz dużą salę ekspozycyjną. Salę kinową przekształcono na konferencyjno-wystawową z rozkładaną sceną. Ponadto dobudowano nową przestrzeń na potrzeby Magazynu Zbiorów z nowatorskim systemem składowania. Dzięki zrealizowanej inwestycji powstał nowoczesny budynek, w którym przeszłość spotyka się z przyszłością.

Inwestycja była realizowana w ramach RPO WM  na lata 2007-2013. Dofinansowanie unijne wyniosło ponad 13,8 mln zł. Ze środków budżetu województwa mazowieckiego przeznaczono na ten cel 6,2 mln zł.

Czwartkowa uroczystość to przede wszystkim uczczenie dorobku i tradycji muzeum.

 

Serdecznie zapraszamy,