Wczoraj w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska oraz członek zarządu województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk wręczyli nagrody 10 laureatom XVI edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagrody przyznawane są osobom wybitnym, których działalność twórcza, charytatywna czy społeczna, promuje nasz region nie tylko w kraju, ale też za granicą, ludziom aktywnym społecznie, a także angażującym się w działania umacniające tożsamość kulturową Mazowsza.

O prestiżu przyznawanej przez samorząd województwa nagrody świadczy przede wszystkim rosnące z roku na rok zainteresowanie. W tym roku spośród zgłoszonych przez samorządy i organizacje pozarządowe 81 kandydatów wyłoniono 10 laureatów. Podczas uroczystej gali każdy z nich otrzymał statuetkę i dyplom oraz nagrodę pieniężną o wartości 10.000 zł każda. Tegoroczni laureaci to przedstawiciele różnych pokoleń, reprezentujący różne zawody i spojrzenie na rzeczywistość. Łączy ich jedno – troska o zachowanie dziedzictwa narodowego.

Uroczystość wręczenia nagród laureatom XVI edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego poprowadził Tomasz Kammel. Imprezę uświetniły występy Alicji Majewskiej przy akompaniamencie Włodzimierza Korcza i kwartetu smyczkowego oraz Michała Bajora z zespołem.

 

Laureaci XVI edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego:

Adam Wenkler (pow. płocki) –od 1977 r. instruktor i aktywny działacz Związku Harcerstwa Polskiego. Od 1981 r. pełni funkcję komendanta hufca ZHP „Mazowsze” Płock. Wolontariusz angażujący się w przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem sportu, kultury i turystyki w regionie. Pomysłodawca projektu „Od samorządności do demokracji”. Wśród zuchów i harcerzy przeprowadził kampanię „Na progu domu żyję zgodnie z naturą i kulturą”, a w ramach przedsięwzięcia „Odkrywamy Chopina na Mazowszu” przybliżał najmłodszym sylwetkę wielkiego kompozytora. Prowadzi akcję „Tradycje świąt Bożego Narodzenia”. Pomysłodawca pleneru historyczno-kulturalnego w Gorzewie oraz rajdu „Mołtawa” promującego walory turystyczno-krajoznawcze Mazowsza. Włącza się też w organizację Ogólnopolskiego Rajdu Harcerskiego „Wisła” zachęcającego młodzież i dorosłych do turystyki pieszej. Propagator ruchu hospicjalnego w ramach kampanii „Pola nadziei”. Jego hufiec jest laureatem wielu nagród – został m.in. wyróżniony w konkursie MEN „Otwarta szkoła” za projekt „Edukacja obywatelska – moja wieś – moja gmina”.

Jadwiga Kresa (pow. węgrowski) – prowadzi pracownię, w której wykonywane są gobeliny. Pierwsze szlify zdobyła w Podlaskiej Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego w Węgrowie. Po rozwiązaniu zakładu rozpoczęła własną działalność, skupiając grupę utalentowanych tkaczy z dawnego miejsca pracy. Jej gobeliny wykonywane są według projektów znanych artystów plastyków. Wszystkie mają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie. Wiele tkanin z jej pracowni jest wystawianych poza granicami naszego kraju m.in. w Australii czy Stanach Zjednoczonych. Jej prace przedstawiają lokalne zabytki (m.in. zamek w Liwie, dworek w Suchej, siedlecki ratusz), ale też pejzaże, motywy kwiatowe i abstrakcyjne. W 1999 r. podczas pielgrzymki w Drohiczynie podarowała jeden ze swoich gobelinów – „Winogrona”  papieżowi Janowi Pawłowi II.

Jan Kania (pow. ostrołęcki) – jeden z najwybitniejszych harmonistów kurpiowskich, kultywujący tradycje muzyczne regionu. Gry na harmonii pedałowej nauczył się sam – początkowo ze słuchu, a z czasem poznał zapis nutowy. Wielokrotnie nagradzany. Prowadzi zespoły „Serasiniaki” z Serafina (od 2012 r.), „Młode Kurpie” w Rozogach (od 2003 r.), „Turoślanie” w Turośli (od 2008 r.) i „Nowe Latko” w Lelisie (od 2002 r.). Jest także instruktorem „Burśtynków” w Klonie (od 2004 r.) i „Puszczy Zielonej” w Łysych. Gra w Zespole Tańca Ludowego „Ostrołęka” (od 2002 r.), a w 2009 r. założył „Orkiestrę Kurpiowską” i trzyosobową „Kapelę Jana Kani”. Od 1997 r. bierze udział w „Kurpiowskim Graniu – regionalnym przeglądzie harmonistów i skrzypków ludowych”. Z oddaniem poświęca się pracy edukacyjnej w ośrodkach kulturalno-oświatowych. Kurpie reprezentował m.in. we Włoszech, Francji, Niemczech, Litwie, Ukrainie, Białorusi, Finlandii i Szwajcarii.

Krzysztof Ścierański (pow. legionowski) – światowej klasy kompozytor i muzyk jazzowy z ogromnym dorobkiem artystycznym. Jego twórczość wynika z pasji i wielkiej miłości do muzyki. Najczęściej koncertuje w Legionowie, w którym mieszka od wielu lat. Początki jego muzycznej kariery sięgają drugiej połowy lat 70., kiedy zaczął działać w krakowskim zespole „Laboratorium” jako basista. Od 1980 r. grał z „Air Condition”. Koncertował także z zespołem „String Connetion”. W 1982 r. zagrał pierwszy solowy koncert w krakowskiej Rotundzie, a rok później nagrał swoją pierwszą autorską płytę „Bass Line”. W 1985 r. założył własny zespół – trio z bratem Pawłem (gitara) i Markiem Surzynem (perkusja). Nagrali wspólnie płytę „Confusion”. W 1993 r. nagrał kolejną autorska płytę „Far Away from Home”. W 1995 r. wspólnie z Benkiem Maselim i Jose Torresem założyli zespół „Music Painters”. Ostatnia autorska płyta „Flaying Over” powstała w 1999 r. Cały czas koncertuje i nagrywa. Jego najnowszym dziełem jest krążek „Night likes” wydany w tym roku.

Jadwiga Korneszczuk (pow. płocki) – od ponad 50 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i seniorami. Organizatorka  licznych spotkań, festiwali i przeglądów twórczości artystycznej. Obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Płocku. Obszar, którym zarządza, skupia ponad 19 tys. członków. Wraz z okręgowym związkiem emerytów organizuje festiwale, festyny, a także turnusy wczasowe. Poprzez cykliczne zbiórki żywności włącza się także w pomoc społeczną dla najbiedniejszych. Wierzy w ludzi, a swoją pracą udowadnia, że mimo własnych problemów zawsze warto nieść innym wsparcie, radość i życzliwość.

Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna” (pow. ostrołęcki) – powstał w 1974 r. z inicjatywy działaczek z Koła Gospodyń Wiejskich w Myszyńcu. Obecnie kierownikiem grupy taneczno-śpiewaczej jest Zdzisława Ściborek – dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. W skład formacji wchodzi 58 członków w wieku od 9 do ponad 80 lat. W repertuarze dominują pieśni, przyśpiewki i tańce, które razem tworzą widowiska obrazujące kurpiowską kulturę i tradycję. Obrzędy „Noc Sobótkowa”, „Miodobranie”, „Podbieranie miodu”, „Ślubowanie bartników” czy weselne „Rajby”, „Oczepiny”, „Rozpleciny” w wykonaniu formacji to prawdziwa uczta nie tylko dla publiczności, ale też dla etnomuzykologów i etnografów. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich członków zespołu udało się uchronić przed zapomnieniem wiele tradycyjnych pieśni, przyśpiewek, zwyczajów i obrzędów z terenu Myszynieckiej Puszczy Zielonej.

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie (pow. pruszkowski) – profesjonaliści i muzycy amatorzy. W sumie orkiestra liczy 83 członków – 60 osób to skład podstawowy, a 23 – młodzi wychowankowie, którzy biorą udział w wybranych koncertach i uroczystościach. Orkiestra powstała w 1998 r. Na swoim koncie ma liczne sukcesy, nagrody, wyróżnienia i odznaczenia. Jako jedna z 800 orkiestr strażackich biorących udział w Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych OSP (w 2009 r. i 2013 r.) zdobyła tytuł Mistrza Polski we wszystkich konkurencjach: programie koncertowym, przemarszu oraz mustrze paradnej. Założycielem i dyrygentem orkiestry jest kapelmistrz tamburmajor Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego Mirosław Chilmanowicz. Muzycy koncertują w kraju i za granicą. Uświetniają występami lokalne imprezy, angażują się w akcje charytatywne. Nieodpłatnie udzielają lekcji gry na instrumentach dzieciom i młodzieży z gminy Nadarzyn. Uczą też osoby dorosłe.

Zespół ludowy „Sobótka” z Czarnolasu (pow. zwoleński) – rozpoczął działalność w 2003 r. Kultywuje tradycje ludowe i kontynuuje pracę rodziców, którzy tworzyli formację do lat 80. XX w. Grupę tworzą Stanisława Baran, Janina Abramczyk, Anna Kuc, Wanda Kosik, Lucyna Wolszczak, Jan Skirzyński, Edward Baran, Jan Kuc, Andrzej Telechowski i Zenon Abramczyk. Oprawę muzyczną zapewniają Krzysztof Maślak i Artur Szewczyk (akordeony) oraz Kazimierz Wasiak (bębenek). „Sobótkę” usłyszeć można w całej Polsce podczas festynów, uroczystości dożynkowych i innych obrzędów, konkursów czy przeglądów folklorystycznych. W repertuarze formacji znaleźć można stare pieśni ludowe. Na swoim koncie zespół ma liczne dyplomy puchary i nagrody. Poza działalnością muzyczną członkowie zespołu angażują się w organizację Spotkań z Piosenką Ludową w Policznie, a także biorą udział w festiwalach produktów regionalnych, podczas których wystawiają stoiska z tradycyjnymi potrawami z Mazowsza.

Grupa nieformalna „Żwawe Babki” (pow. siedlecki) – działa na terenie gminy Mokobody od 2010 r. Zadebiutowała podczas festynu plenerowego „Święto Mleka” w miejscowości Skupie, kiedy to przygotowała dla gości słodki poczęstunek – sernik wiedeński oraz tort śmietanowy w kształcie krowy. Od tamtej pory „Żwawe Babki” biorą udział w różnego rodzaju imprezach – festynach rodzinnych, dożynkach, odpustach parafialnych, uroczystościach strażackich, spotkaniach wigilijnych. Ciągle szukają nowych możliwości rozwoju i promocji regionalnych specjałów. Ich projekty „Żwawe Babki gotują bigos, pierogi i sałatki” oraz „Żwawe babki poznają regionalne smaki Polski” zdobyły dofinansowanie i pozwoliły na promowanie kulinarnych pomysłów poza granicami naszego województwa.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tłuszcza (pow. wołomiński) – powstała w 2001 r. z inicjatywy władz miasta oraz mieszkańców pragnących wrócić do sięgającej 1922 r. bogatej tradycji muzycznej Tłuszcza. Formacja liczy obecnie 40 członków – grających i uczących się. Kapelmistrzem jest absolwent Warszawskiej Akademii Muzycznej Sławomir Łagocki. Muzycy koncertują w kraju i za granicą, uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach, imprezach (święta miasta, narodowe i kościelne, dni strażaka). W repertuarze znajdują się utwory muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej, biesiadnej i kościelnej. Orkiestra, jako stowarzyszenie, aplikuje o środki unijne. Dzięki dofinansowaniu z PROW 2007–2013, w ramach projektu „Kultywowanie tradycji poprzez wyposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej”, muzycy zakupili stroje galowe w kolorystyce nawiązującej do herbu Tłuszcza. Wszelkie nagrody finansowe orkiestra przeznacza na zakup nowych instrumentów.

Podczas gali nagrodzono również laureatów konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu” i konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Przyznano również m.in. medal pamiątkowy „Pro Masovia” oraz dyplom uznania.

MEDAL PAMIĄTKOWY „PRO MASOVIA”

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” to honorowe wyróżnienie przyznawane przez marszałka województwa mazowieckiego osobom i instytucjom, które wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. To wyraz uznania dla ich dokonań na rzecz rozkwitu województwa. Szeroki zakres nagradzanej działalności sprzyja budowaniu spójności i daje poczucie tożsamości z regionem.

Pan Krzysztof Adam Stawarski – wieloletni społecznik, honorowy, aktywny i czynny dawca krwi. Od 1994 r. jest pełnym zaangażowania członkiem Klubu Honorowych Dawców Krwi im. dr. praw Andrzeja Ferstena przy Centrali PKP S.A. Od 35 lat oddaje krew na terenie województwa mazowieckiego. Nieustannie propaguje ideę honorowego krwiodawstwa – bezinteresownego ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Jest wzorem honorowego krwiodawcy i działacza organizatora w „Kolejarskiej Służbie Krwi”. Za swoją działalność został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową PCK IV/III/II/I stopnia. Jest także laureatem m.in. Brązowej i Srebrnej Odznaki „Za Zasługi dla Transportu RP”, Złotej Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Warszawy”, Srebrnej i Złotej Odznaki „Przodujący Kolejarz”.

Dyplom uznania za zasługi i działalność na rzecz województwa mazowieckiego otrzymał Jacek Maria Łysoń. Od 1956 r. aktywny i zaangażowany członek PCK. W 1969 r. włączył się do społecznego  ruchu honorowego krwiodawstwa PCK w ramach „Kolejarskiej Służby Krwi” i od tego momentu pełni szereg odpowiedzialnych funkcji społecznych – stając się wzorem honorowego dawcy krwi oraz działacza organizatora PCK. Od 1983 r. pełni funkcję prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi im. dr. praw Andrzeja Ferstena przy Centrali PKP S.A. Otrzymał wiele odznak państwowych, resortowych i samorządowych przyznanych za działalność czerwonokrzyską.

 

X EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MAZOWSZE BLISKIE SERCU”

Już po raz dziesiąty samorząd województwa mazowieckiego zorganizował konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”. Mogli wziąć w nim udział wszyscy fotografowie amatorzy, którzy zgłosili swoje prace na temat „Z rodziną przez Mazowsze”.

Tegoroczny konkurs odbywał się dwuetapowo. Autorzy zdjęć wyłonionych w pierwszym etapie wzięli udział w warsztatach fotograficznych zorganizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Uczestnicy  warsztatów doskonalili swoje umiejętności fotograficzne, korzystając z wiedzy i doświadczenia instruktorów – dr. Tomasza Myjaka oraz Łukasza Polkowskiego. Efektem dwudniowej pracy w plenerach Domu Plenerowego ASP w Dłużewie były piękne zdjęcia, spośród których jury wyłoniło trzech zwycięzców.

Dodatkowo w głosowaniu internautów, na facebookowym profilu „Mazowsze Serce Polski” wyłoniony został zdobywca nagrody publiczności. Konkurs już po raz czwarty odbywał się pod patronatem artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, po raz drugi nad konkursem patronat honorowy objął Mazowiecki Kurator Oświaty.

Laureatami X edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu” zostali:

I  miejsce – Sebastian Skuza, za zdjęcie Wdzięczność (Otwock)

II  miejsce – Maciej Maciejewski, za zdjęcie The way (Warszawa)

III  miejsce –Elżbieta Komarzyńska, za zdjęcie Na grzyby (Warszawa)

Nagroda publiczności trafiła do Pana Macieja Stasiewicza (Warszawa), autora zdjęcia Tradycja.

NAGRODY W KONKURSIE „MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU 2015”

W konkursie Mazowieckie Barwy Wolontariatu, zgodnie z regulaminem konkursu, komisja dokonała wyboru laureatów, którzy, jako zwycięzcy etapu wojewódzkiego zostali nominowani do finału ogólnopolskiego. Oceniane były przede wszystkim: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność i partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.

I miejsce – Ksiądz Andrzej Tuszyński  Prezes Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu

Od wielu lat w działania społeczne angażuje młodzież , studentów i osoby starsze.  Swoją pasją zaraża społeczność lokalną. Powołał i do dzisiaj jest prezesem Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka”, które skupia 1300 młodych wolontariuszy niosących pomoc wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba. Od zawsze promuje  styl życia bez uzależnień i nałogów. Jego działalność przyczyniła się do poprawy społecznego odbioru młodzieży wśród Radomian, co zauważają i mieszkańcy i lokalne władze.

II miejsce – Wolontariat ,,Dobre Serce” przy Obywatelskim Ruchu Obrony Bezrobotnych (OROB) w Grójcu

Wolontariat ,,Dobre Serce” już od 2005 r. pomaga ludziom bezrobotnym, chorym, rodzinom wielodzietnym, a szczególnie chorym dzieciom z powiatu grójeckiego i okolicznych miejscowości. Obecnie otacza opieką ponad 2000 osób, rozdając żywność potrzebującym czy też dożywiając dzieci w szkołach. Ze swoimi podopiecznymi organizuje liczne społeczne akcje m.in. sprzątanie i sadzenie lasów, zbiórki dla powodzian, spotkania dla seniorów, bale choinkowe dla dzieci oraz letni wypoczynek dla wolontariuszy.

III miejsce – Wolontariusze w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt na Paluchu (Warszawa)

Ze Schroniskiem regularnie współpracuje 150 osób. Początkowo wolontariusze zajmowali się tylko wyprowadzaniem psów na spacery i pomoc w czynnościach kosmetyczno-higienicznych. Po pewnym czasie uznali, że to nie wystarczy i z własnej inicjatywy podjęli wiele nowych działań. Obecnie organizują akcje promujące schronisko i odpowiedzialne adopcje. Dzięki ich staraniom domy znalazło już kilkanaście psów i wzrosła świadomość ludzi odnośnie postępowania z psami, istnienia schroniska  i idei wolontariatu.

Wyróżnienia:

Beata Karkusz (Sierpc)

Jest nauczycielką w szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu. Nie potrafi obojętnie przejść obok dziecka w potrzebie. Z powodzeniem organizowała zbiórki pieniędzy, koncerty i bale charytatywne pomagając w ten sposób nie tylko swoim uczniom, ale też wielu innym osobom spoza szkoły.  Nie zapomina także o zwierzętach. Rodzice jej uczniów mówią o niej „nauczyciel z prawdziwym powołaniem, który może być wzorem dla innych”.


Centrum Wolontariatu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej – działania na rzecz uchodźców (Warszawa)

Grupa skupia 25 osób.  Jej działania stanowią cenne uzupełnienie poradnictwa prawnego oraz integracyjnego i międzykulturowego dla cudzoziemców prowadzonych przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w Warszawie. Są częstymi gośćmi w ośrodkach dla uchodźców. Pełnią rolę tłumaczy,  uczestniczą i współorganizują międzykulturowe spotkania z cudzoziemcami angażują się w działania edukacyjne – w ośrodkach dla najmłodszych.

Katarzyna Gwarda – Wolontariuszka Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Mławie

Ma 16 lat i pochodzi z Mławy. Przygoda z wolontariatem, którą zaczęła 4 lata temu, okazała się dla niej najlepszym lekarstwem na naprawdę poważne życiowe zawirowania. Bierze udział w zbiórkach żywności, pomaga w domu dziecka, prowadzi hipoterapię i czyta bajki dzieciom w szpitalu. Jest też wolontariuszką w schronisku dla zwierząt. Rzucając się w wir różnych zadań – pomogła innym i sobie.

Szkolny Klub Wolontariatu „Pozytywni – Aktywni” Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie

Klub działa od 2003 r., a obecnie zrzesza 112 wolontariuszy z klas szóstych. Młodsi uczniowie podpatrują i uczą się od nich współpracy oraz skutecznego niesienia pomocy innym. Klub realizuje rocznie ok. 25 akcji na terenie szkoły, dzielnicy, Warszawy i okolic. Włącza się w akcje ogólnopolskie. Praca w SKW daje uczniom wiele radości i satysfakcji. Z niecierpliwością czekają na kolejne zadania, których będą mogli się podjąć.

Urszula Przymus – Gmina Czosnów (powiat nowodworski)

Jest emerytowaną nauczycielką, która aktywnie angażuje się w działalność społeczną. W swojej pracy na rzecz innych skupia się głównie na pielęgnowaniu pamięci o żołnierzach AK „Grupy Kampinos”, dba także o wychowanie i kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży. Współorganizuje uroczystości, wspiera organizacje kombatanckie i troszczy się o miejsca pamięci. Jest też pomysłodawczynią powołania Młodzieżowej Rady Gminy i organizatorką półkolonii i wycieczek dla najbiedniejszych.

Grupa Wolontariuszy „Zakręceni Pozytywnie” w Mławie

„Zakręceni pozytywnie” to 10 niepełnosprawnych osób, które postanowiły zaangażować się w wolontariat przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie. Współorganizują pikniki integracyjne, pomagają osobom niepełnosprawnym w rozwijaniu i promocji talentów muzycznych i plastycznych, opiekują się również zwierzętami w schronisku. Dzięki swoim działaniom uświadomili sobie, że piękne jest to, co otrzymują od innych. Jednak najwięcej radości sprawia im ,,dawanie” siebie innym.