Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez touroperatora w okresie 4 kwartałów 2014 roku wyniosły prawie 966 mln złotych i są wyższe od przychodów osiągniętych w 2013 roku aż 179,2 mln złotych, co stanowi wzrost o 23,1%.

Wzrost przychodów spowodowany jest zwiększeniem przychodów ze sprzedaży z tytułu imprez turystycznych (o 23,5%). Na to z kolei nałożyły się dwa czynniki: zwiększenie liczby klientów uczestniczących w imprezach spółki dominującej (wzrost wolumenu o niemal 37,3 %) przy nieznacznym obniżeniu wartości średniej ceny imprezy. Nie można nie docenić również poszerzenia oferty produktowej oraz prowadzenia skutecznej komunikacji marketingowej.

Zysk brutto ze sprzedaży osiągnięty przez spółkę w analizowanym okresie wyniósł prawie 144,1 mln złotych i okazał się wyższy o 48,59 mln złotych w stosunku do 2013 roku, co stanowi wzrost o 51%.

Warto przypomnieć, że w pierwszym półroczu Rainbow Tours osiągnął pozycję wicelidera na rynku touroperatorskim w Polsce. Obecnie może się także pochwalić jedną z najwyższych gwarancji ubezpieczeniowych, opiewającą na kwotę ponad 100 mln zł złotych.