Dla 45% Polaków największą wartość podczas wypoczynku ma oderwanie się od pracy i codziennych obowiązków. Dla co trzeciego kluczowa na urlopie jest regeneracja fizyczna i psychiczna. Takie wnioski płyną z badania „Urlopowe zwyczaje Polaków”, zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń.

 

Udany wypoczynek jest ważnym elementem przyczyniającym się do efektywnej pracy w ciągu roku. Nie dziwią więc odpowiedzi aż 76% respondentów, którzy deklarują, że potrafią podczas urlopu zapomnieć o służbowych obowiązkach. Tylko 16% Polaków, biorących udział w badaniu serwisu Prezentmarzeń przyznaje otwarcie, że nie umie odciąć się od pracy i wciąż sprawdza służbowe maile i odbiera telefony z pracy, a 8% zabiera ze sobą na wypoczynek laptopa i pracuje czasami zdalnie.

 

Jak wynika z badania „Urlopowe zwyczaje Polaków” o udanym wypoczynku według 52% respondentów decyduje przede wszystkim towarzystwo, według 27% jakość wypoczynku. Dla 15% duże znaczenie ma miejsce wybrane na urlop, a 6% dostępne na miejscu rozrywki.

 

Letnie miesiące sprzyjają aktywności i sprawiają, że jesteśmy bardziej otwarci na nowe atrakcje i chętniej korzystamy także ze sportów ekstremalnych. Jak wynika z deklaracji respondentów badania aż 56% respondentów podczas wypoczynku jest zdecydowana spróbować nowego sportu lub rozrywki, a 26% twierdzi, że warto podjąć taką próbę.

 

Polacy starają się spędzać czas wolny coraz aktywniej, a sport szczególnie ten z zastrzykiem adrenaliny jest dobrą odskocznią od codziennej rutyny i pozwala na szybką dawkę pozytywnej energii. Zarabiamy lepiej i chętniej inwestujemy w atrakcyjny wypoczynek. Obserwujemy też, że w Polsce następuje od kilku lat duża zmiana w postawie Polaków, którzy chcą żyć aktywniej i przede wszystkim są coraz bardziej świadomi zagrożeń wynikających z przepracowania i braku regeneracji organizmu. – komentuje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.

 

Rosnący w kraju poziom wynagrodzeń i trend popularyzujący zdrowy tryb życia pozytywnie wpływa na mobilizację fizyczną i formy spędzania czasu wolnego. Mimo że w dalszym ciągu zauważalna jest różnica pomiędzy wydatkami na rozrywkę i wypoczynek pomiędzy mieszkańcami Polski a Europy Zachodniej, Polacy przeznaczają coraz większe budżety na atrakcyjny i aktywny urlop.

 

*Badanie „Urlopowe zwyczaje Polaków” zostało zrealizowane w formie ankiety online przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1053 respondentów w czerwcu 2019.